home-pagina
   Werf 9 - 9300 Aalst   
info@aalst.be   
053 77 9300  
A-loket . Openingsuren administratief centrum . Contact    
foto Thuis in de stad
offerteaanvragen en openbare aanbestedingen: Openbare verkoop van...

Openbare verkoop van stadseigendom, Binnenstraat-Ajuinenstraat in Aalst 
De stad organiseert een openbare verkoop van de projectgrond bestaande uit 4 loten bouwgrond in de verkaveling Binnenstraat-Ajuinenstraat in Aalst. Deze verkoop vindt plaats in de refter op de eerste verdieping van het administratief centrum (Werf 9, Aalst) op donderdag 16 maart 2017 om 14 uur.

De projectgrond ligt aan de rand van het dichtbebouwde verstedelijkte deel van de stad, tussen de Binnenstraat en de rustige doodlopende Ajuinenstraat. De grond ligt binnen de goedgekeurde verkaveling Bosveld-Binnenstraat.

De te koop aangeboden oppervlakte is 2 010,91 m² en omvat de volgende percelen in Aalst, 3e afdeling, sectie D, nummer 518/V:

  • Lot 18: 805,33 m² - rustige ligging - halfopen bebouwing met bouwvrije strook rechts - straatbreedte 3,19 m – perceelbreedte +/- 16 m – bezwaard met erfdienstbaarheid van riolering – oriëntatie tuin zuid-oosten.
  • Lot 19: 406,50 m² - rustige ligging - gesloten bebouwing – perceelbreedte en straatbreedte 8 m – oriëntatie tuin zuid-oosten.
  • Lot 20: 557,16 m² - rustige ligging – halfopen bebouwing met bouwvrije strook links – straatbreedte 9 m – perceelbreedte +/- 11,05 m – oriëntatie tuin zuid-oosten.
  • Lot 31: 241,92 m² - gelegen langs de Binnenstraat (tussen nummers 362B en 364) - halfopen bebouwing met bouwvrije strook rechts – straatbreedte 9,55 m – bezwaard met erfdienstbaarheid van riolering - oriëntatie tuin noord-westen.

De eigendom ligt volgens het gewestplan Aalst-Ninove-Geraardsbergen-Zottegem in het woongebied over een diepte van 50 m vanaf de Binnenstraat. Het achterliggende deel ligt in het woonuitbreidingsgebied. Het is momenteel één kadastraal gebied dat deel uitmaakt van voormelde verkaveling.

Instelprijs

  • Lot 18: 168 568 EUR
  • Lot 19: 99 850 EUR
  • Lot 20: 134 900 EUR
  • Lot 31: 64 600 EUR

Contactgegevens:
Notaris Paul Lingier
Esplanadeplein 11A – 9300 Aalst
tel. 053 21 42 56
paul.lingier@belnot.be - isabel.vanherreweghe.201145@belnot.be  

Stad Aalst
dienst Juridische zaken en bestuursondersteuning
team Contracten – patrimonium
tel. 053 72 39 37 – 053 72 39 34
patrimonium@aalst.be  

Waar:
administratief centrum, Werf 9, 1e verdieping, refter (peper en zout)

Wanneer:
donderdag 16 maart 2017 om 14 uur

Voor meer info: folder

te contacteren dienstPatrimonium
Werf 9, 9300 Aalst zoek deze straat op het stadsplan
tel. 053 72 39 37


 naar hoofdartikel dit artikel afdrukken

 laatst gewijzigd op maandag 13 februari 2017