home-pagina
   Werf 9 - 9300 Aalst   
info@aalst.be   
053 77 9300  
A-loket . Openingsuren administratief centrum . Contact    
foto Thuis in de stad
bestuur & administratie

In deze rubriek vind je alle informatie over het stadsbestuur en de stadsdiensten. Daarnaast vind je hier informatie over de adviesraden en de beleidsplannen. Tenslotte kun je in deze rubriek ook alle documenten en publicaties van de stad Aalst raadplegen.

Start door hieronder of via de navigatiebalk links op het scherm je keuze te maken:

 
bestuur & administratie
 
Nieuws
 Openbare verkoop van stadseigendom, Binnenstraat-Ajuinenstraat in Aalst
stadslogo De stad organiseert een openbare verkoop van de projectgrond bestaande uit 4 loten bouwgrond in de verkaveling Binnenstraat-Ajuinenstraat in Aalst. Deze verkoop vindt plaats in de refter op de eerste verdieping van het administratief centrum (Werf 9, Aalst) op donderdag 16 maart 2017 om 14 uur.

 Nieuwe straatnamen in Aalst
stad aalst De straten van de nieuwe verkaveling aan de Immerzeeldreef en het nieuwe stadsplein aan de site Pupillen kregen een naam.

 Toewijzingsreglement sociale huurwoningen voor senioren
lokaal toewijzingsreglement 65+ Het lokaal toewijsreglement voor 65+ (sociale huisvesting) werd goedgekeurd. De stad wil hiermee minder kapitaalkrachtige 65+'ers helpen een aangepaste huurwoning te vinden.

 Lengtebeperking voor voertuigen in Hoveniersstraat
politieverordening De gemeenteraad stelde op 27 mei 2014 een aanvullende politieverordening vast over het instellen van een lengtebeperking voor voertuigen langer dan 10 meter in het wegvak van de Hoveniersstraat gelegen tussen de EÚn Meistraat en Moorselbaan. Dit reglement treedt in werking de vijfde dag volgend op de bekendmaking.

 Filmpjes over Gabrovo
jumelage Leer de Bulgaarse partner van de stad kennen via enkele leuke filmpjes gemaakt door onze Aalsterse jeugd!

meer nieuws ]

 
Laatst gewijzigd