home-pagina
   Werf 9 - 9300 Aalst   
info@aalst.be   
053 77 9300  
A-loket . Openingsuren administratief centrum . Contact    
foto Thuis in de stad
vacatures bij de stad

 
 
Is er een vacature bij de stad? Dan vind je dat in deze rubriek! Volg ook zeker de stad Aalst op LinkedIn en blijf zo op de hoogte van de vacatures!

Linkedin

Spontaan solliciteren kan ook steeds met het formulier kandidatuurstelling naar de dienst Personeel (e-mail: personeelsdienst.selecties@aalst.be)

Kijk ook eens naar de vacatures bij het OCMW: vacatures OCMW.

 

 

Stad Aalst zoekt Jobstudenten 
Tweede ronde!

Op zoek naar een vakantiejob tijdens de zomermaanden?

Nog enkele diensten van de stad zoeken jobstudenten voor de zomerperiode. 

 •  Buitenschoolse kinderopvang: 1 plaats – augustus
 • Kinderdagverblijf Oogappel: 1 plaats - 16-31 augustus 2016
 • Kinderdagverblijf Molenwiekje: 1 plaats - september
 • Groenonderhoud: 1 plaats - juli
 • Stadsreiniging: 2 plaatsen juli – 2 plaatsen augustus
 • Sport: 1 plaats augustus – 1 plaats september

Aanwervingsvoorwaarden

Om als jobstudent in aanmerking te komen moet je voldoen aan volgende algemene voorwaarden:
- 16 jaar zijn of 15 jaar zijn en de eerste 2 leerjaren van het secundair onderwijs met volledig leerplan gevolgd hebben.
- Een bewijs kunnen voorleggen dat je als student bent ingeschreven.
- Een recent blanco attest van goed gedrag en zeden – uittreksel uit het strafregister (niet ouder dan 1 maand): Model 1

Specifieke voorwaarden

- Kinderbegeleider: 

 •  een opleiding in de kinderopvang is niet verplicht. Er wordt wel een zekere affiniteit, interesse voor kinderopvang verwacht.
 • een recent blanco attest van goed gedrag en zeden – uittreksel uit het strafregister (niet ouder dan 1 maand): Model 2

Kandidatuurstelling

De uiterste datum voor het indienen van de kandidaturen wordt vastgesteld op 30 juni 2016. Solliciteren kan enkel via het sollicitatieformulier.
Solliciteren kan door het formulier, je CV en je attest student@work door te mailen naar personeelsdienst.selecties@aalst.be

Selectieprocedure

De selectieprocedure bestaat uit een gedragsgericht interview en vindt, in principe, plaats op 5 juli 2016. 

 

Voor meer info: Sollicitatieformulier

te contacteren dienstPersoneel - Selecties
Werf 9, 9300 Aalst zoek deze straat op het stadsplan
tel. 053 72 33 34
personeelsdienst.selecties@aalst.be


 naar top van pagina dit artikel afdrukken

 laatst gewijzigd op vrijdag 24 juni 2016

Vacature deskundige welzijn en gezondheid 
De deskundige maakt deel uit van de dienst samenleving en integrale veiligheid, werkt nauw samen met het diensthoofd van de dienst Sociale Zaken van het OCMW en de co÷rdinator kinderarmoedebeleid van de stad Aalst.

Arbeidsvoorwaarden

 • Weddeschaal B1-B3 (brutowedde tussen 2318,78 EUR/maand en 3129,68 EUR/maand , afhankelijk van aanvaarding van relevante anciënniteit en werkervaring)
 • Extralegale voordelen (maaltijdcheques, fietspremie...)
 • Aantrekkelijke verlofregeling
 • Contract onbepaalde duur

Functiebeschrijving

De deskundige staat in voor de coördinatie van het welzijns- en gezondheidsbeleid van de stad Aalst en werkt hiertoe nauw samen met collega’s binnen het OCMW Aalst en met lokale welzijnsactoren.

De functie omvat o.a. beleidsvoorbereiding, coördinatie en secretariaat van het Welzijnsforum en actief communiceren (informeren en sensibiliseren).

De volledige functiebeschrijving is beschikbaar als bijlage (zie onder).

Aanwervingsvoorwaarden

Je beschikt over een bachelordiploma (of gelijkgesteld).

Bij de kandidaatstelling dient een kopie van het gevraagde diploma te worden gevoegd (op sanctie van nietigheid).

Kandidatuurstelling

De uiterste datum voor het indienen van de kandidaturen wordt vastgesteld op 12 juli 2016. Solliciteren kan, met CV en kopie diploma via personeelsdienst.selecties@aalst.be

De volledige wervingsprocedure (functiebeschrijving, voorwaarden voor deelname, selectieprocedure en timing van de selectie) en nuttige links kun je vinden als bijlage.

Heb je nog vragen? Contacteer dan de dienst Personeel-Selecties, Werf 9 te 9300 Aalst, op het telefoonnummer 053 72 33 34 of via e-mailadres: personeelsdienst.selecties@aalst.be  

Selectieprocedure 

 1. Schriftelijk gedeelte: tussen 22 en 26 augustus 2016 (datum wordt later bepaald)
 2. Mondeling gedeelte met een adviserende persoonlijkheidsvragenlijst: 14 september 2016
Voor meer info: Selectieprocedure, functiebeschrijving, voorwaarden en nuttige links

te contacteren dienstPersoneel - Selecties
Werf 9, 9300 Aalst zoek deze straat op het stadsplan
tel. 053 72 33 34
personeelsdienst.selecties@aalst.be


 naar top van pagina dit artikel afdrukken

 laatst gewijzigd op woensdag 15 juni 2016

Vacature gemeenschapswacht (Activa PVP) 
De stad Aalst legt een wervingsreserve aan voor de graad van gemeenschapswacht Activa PVP.

Arbeidsvoorwaarden

 • weddeschaal: E1-E3
 • extralegale voordelen (maaltijdcheques, fietspremie...)  
 • contractueel

Functieomschrijving
De hoofdtaak van de gemeenschapswacht is via een preventief optreden de veiligheid in het straatbeeld verhogen.

Tot het takenpakket behoren o.a.: via een preventief optreden fietsdiefstallen, gauwdiefstallen en autocriminaliteit voorkomen, de burger correct informeren en/of doorverwijzen, zo snel mogelijk wegwerken van onveilige situaties in het straatbeeld en sensibilisatie van de burgers in het kader van politieverordeningen en verkeerscode en GAS-codex.

Aanwervingsvoorwaarden
De kandidaten moeten voldoen aan de voorwaarden om in aanmerking te komen voor Activa PVP. Vraag dit na bij je RVA-kantoor. De kandidaten moeten bereid zijn flexibel te werken (avond- en weekendwerk).

Kandidatuurstelling
De uiterste datum voor het indienen van de kandidaturen wordt vastgesteld op 5 juli 2016.

Kandidaturen kunnen ingediend worden via personeelsdienst.selecties@aalst.be of via het team Selectie en loopbaanontwikkeling, Werf 9, 9300 Aalst.

Een kandidatuur bevat minstens een CV en een bewijs dat je voldoet aan de aanwervingsvoorwaarde (activa PVP).

Selectieprocedure

1. Praktisch gedeelte: 29 augustus 2016
2. Mondeling gedeelte: 2 september 2016  

Voor meer info: Functiebeschrijving, voorwaarden, enz.

te contacteren dienstPersoneel - Selecties
Werf 9, 9300 Aalst zoek deze straat op het stadsplan
tel. 053 72 33 34
personeelsdienst.selecties@aalst.be


 naar top van pagina dit artikel afdrukken

 laatst gewijzigd op donderdag 9 juni 2016

Vacature kinderbegeleid(st)er (tijdelijk contract) 
Stad Aalst zoekt een kinderbegeleid(st)er voor de buitenschoolse kinderopvang of de kinderdagverblijven - contract bepaalde duur of vervangingscontract.

Arbeidsvoorwaarden

 • weddeschaal: C1-C3 (vanaf 1 864,40 EUR/maand, afhankelijk van anciënniteit en relevante werkervaring)
 • extralegale voordelen (maaltijdcheques, fietspremie...)
 • contract bepaalde duur OF vervangingscontract

Functieomschrijving
De begeleid(st)er buitenschoolse opvang staat in voor de dagelijkse begeleiding van kleuters en lagere schoolkinderen in groepsverband voor, tussen en na de school tijdens de schoolperiode en van kleuters (2,5 tot 6 jaar) tijdens de schoolvakanties.

Voor begeleid(st)er in het kinderdagverblijf is de hoofdtaak het instaan voor het onthaal en de opvang van kinderen tussen 0 en 3 jaar: verzorging, spelbegeleiding, eetmomenten… en het uitwisselen van informatie met ouders/collega’s.

Aanwervingsvoorwaarden
De kandidaten (m/v) moeten houder zijn van het diploma van het hoger secundair onderwijs (kinderzorg) of daarmee gelijkgesteld. Het diploma dient erkend te zijn door Kind & Gezin en moet als kopie ingediend worden bij de sollicitatie.

Bij de kandidaatstelling dient een CV en een kopie van het gevraagde diploma te worden gevoegd (op sanctie van nietigheid).

Kandidatuurstelling
De uiterste datum voor het indienen van kandidaturen wordt vastgesteld op 4 juli 2016.
Solliciteren (met CV en diploma) kan via personeelsdienst.selecties@aalst.be. Informatie kan ook opgevraagd worden via 053 72 33 34.

Selectieprocedure 
Het interview vindt plaats op woensdag 6 of donderdag 7 juli 2016.

 

Voor meer info: Publicatie

te contacteren dienstPersoneel - Selecties
Werf 9, 9300 Aalst zoek deze straat op het stadsplan
tel. 053 72 33 34
personeelsdienst.selecties@aalst.be


 naar top van pagina dit artikel afdrukken

 laatst gewijzigd op vrijdag 24 juni 2016

te contacteren dienstPersoneel - Selecties
Werf 9, 9300 Aalst zoek deze straat op het stadsplan
tel. 053 73 21 75
personeelsdienst.selecties@aalst.be