home-pagina
Grote Markt 3 9300 Aalst   
info@aalst.be   
053 77 93 00    
foto Thuis in de stad

Tekst onleesbaar?contacteer de stad Aalst

vacatures bij de stad

 
 
Is er een vacature bij de stad? Dan vind je dat in deze rubriek! Volg ook zeker de stad Aalst op LinkedIn en blijf zo op de hoogte van de vacatures!

Linkedin

Spontaan solliciteren kan ook steeds met het formulier kandidatuurstelling naar de dienst Personeel (e-mail: personeelsdienst.selecties@aalst.be)

Kijk ook eens naar de vacatures bij het OCMW: vacatures OCMW.

 

 

Jeugddienst Aalst zoekt 4 buurtanimatoren 
De Jeugddienst zoekt 4 buurtanimatoren (M/V) om samen met de coŲrdinatoren een laagdrempelig en buurtgericht vrijetijdsaanbod uit te werken en aan te bieden, met aandacht voor sport, spel- en cultuurelementen voor kinderen en jongeren uit verschillende buurten van groot-Aalst .

Taken

 • uitbouwen van een vertrouwensband met kinderen en jongeren;
 • aanspreken en motiveren van kinderen en jongeren;
 • signaliseren aan het team jeugd van noden en behoeften;
 • aandacht hebben voor diversiteit in de groep;
 • bevorderen van de taalvaardigheid van de deelnemers via sport, spel en cultuuractiviteiten in het Nederlands;
 • kinderen en jongeren via sport en spel leren samen spelen en sociale vaardigheden laten ontwikkelen;

De stad Aalst organiseert een infosessie op vrijdag 17 oktober 2014 waar je terecht kan voor informatie, vragen... De info start om 10 uur in CC De Werf, lokaal Studio verdieping -1.

Gezocht profiel 
Je hebt:

 • kennis van de leefwereld en ontwikkelingspatronen van kinderen en jongeren
 • kennis van sporttechnieken en affiniteit met spel.
 • tijd om 's avonds en in het weekend te werken.

Je voldoet aan de SINE voorwaarden:

 • Je hebt geen diploma van het hoger secundair onderwijs behaald én je bent minstens 12 maanden uitkeringsgerechtigd werkloos gedurende de laatste 18 maanden
 • of je kreeg de laatste 12 maanden leefloon.

Jobgerelateerde competenties

 • De verwachtingen van het publiek vaststelle
 • Inlichtingen geven over de animatieactiviteit(en) en de organisatie ervan
 • De animatieactiviteit uitwerken en het materiaal en de ruimte klaarmaken
 • De activiteit uitleggen (instructies geven, demonstreren...)
 • De interactie binnen de groep coördineren
 • De deelnemers begeleiden tijdens de activiteit of aanpassingen voorstellen al naargelang hun vooruitgang
 • Het animatieproject evalueren
 • Verbeteringen voorstellen

Persoonsgebonden competenties

 • flexibel zijn
 • plannen en organiseren
 • samenwerken
 • sociaal vaardig zijn

Aanbod en voordelen

 • Weddeschaal: D1-D3 (basisbrutowedde 1830,89 EUR/maand)
 • Extralegale voordelen (maaltijdcheques; gratis hospitalisatieverzekering na tewerkstelling van 1 jaar; fietspremie...)
 • Aantrekkelijke verlofregeling
 • Contractuele aanstelling

Kom er meer over te weten op de website van de VDAB.  

 

 

 

te contacteren dienstPersoneel - Selecties
Keizersplein 21 9300 Aalst zoek deze straat op het stadsplan
tel. 053 72 32 50
personeelsdienst.selecties@aalst.be

OPGELET! Correspondentieadres is Grote Markt 3 9300 Aalst

Openingsuren:
maandag, dinsdag en donderdag: van 8.30 tot 11.30 uur en van 13.30 tot 16.30 uur
woensdag: van 8.30 tot 11.30 en van 13.30 tot 18.30 uur
vrijdag: van 8.30 tot 12 uur - 's namiddags gesloten

gesloten op zater-, zon- en feestdagen

De dienst Onthaal is doorlopend open tijdens de middag.

 8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  
 Ma 
 Di 
 Wo 
 Do 
 Vr 
 Za 
 Zo   
       open    momenteel open

 naar top van pagina dit artikel afdrukken

 laatst gewijzigd op woensdag 15 oktober 2014

Vacature diensthoofd Juridische zaken en bestuursondersteuning 
De stad Aalst zoekt een diensthoofd Juridische zaken en bestuursondersteuning

Arbeidsvoorwaarden
- Weddeschaal: A4a-A4b (brutowedde tussen 3525,08 EUR/maand en 5374,74 EUR/maand, afhankelijk van aanvaarding van relevante anciënniteit en werkervaring)
- Extralegale voordelen (maaltijdcheques; gratis hospitalisatieverzekering; fietspremie...)
- Aantrekkelijke verlofregeling
- Statutair/contractueel

Functieomschrijving
Het diensthoofd Juridische zaken en bestuursondersteuning rapporteert aan de directeur Interne ondersteuning.
De dienst Juridische zaken en bestuursondersteuning bestaat uit 3 teams (=29,5 VTE):
1. Team Contracten
2. Team Juridisch advies en bestuursondersteuning
3. Team Strategische planning en Europese en internationale samenwerking
De dienst Juridische zaken en bestuursondersteuning valt onder de cluster Interne ondersteuning. Het doel van deze cluster is het garanderen van een performante interne dienstverlening aan alle stadsdiensten. Interne, maar ook externe klantgerichtheid, correct procesverloop en kwalitatieve dienstverlening staan op de eerste plaats.
De dienst Juridische zaken en bestuursondersteuning is een dienst die organisatiebreed werkt en meedenkt. Het diensthoofd focust zich op de realisatie van de strategische doelstellingen.

Aanwervingsvoorwaarden
Je beschikt over: 
Een masterdiploma, ofwel een diploma van het hoger onderwijs van 2 cycli dat gelijkgesteld werd met universitair onderwijs
EN 
Minimum 3 jaar relevante beroepservaring, waaronder wordt verstaan:
minimum 3 jaar werkervaring binnen het werkveld of minimum 3 jaar leidinggevende ervaring
Bij de kandidaatstelling dient een kopie van het gevraagde diploma te worden gevoegd (op sanctie van nietigheid). De kandidaat bewijst, aan de hand van documenten, de 3 jaar beroepsrelevante (leidinggevende) ervaring.

Kandidatuurstelling

De uiterste datum voor het indienen van de kandidaturen wordt vastgesteld op 28 oktober 2014.
De volledige wervingsprocedure (functiebeschrijving, voorwaarden voor deelname, selectieprocedure en timing van de selectie) kun je aanvragen via de dienst Personeel-Selecties.

Selectieprocedure

1. Thuisopdracht: wordt verstuurd op 7 november 2014, moet digitaal bezorgd worden ten laatste op 14 november 2014, 10 uur
2. Presentatie: 18 of 19 november 2014
3. Assessment: tussen 20 en 30 november 2014
4. Interview: 6 december 2014

Elk gedeelte is eliminerend.

 

Voor meer info: deelnamevoorwaarden, functiebeschrijving, selectieprogramma


 naar top van pagina dit artikel afdrukken

 laatst gewijzigd op donderdag 2 oktober 2014

Vacature diensthoofd Onderhoud gebouwen 
De stad Aalst is op zoek naar een diensthoofd Onderhoud gebouwen. Deze dienst maakt deel uit van de cluster Facility en verenigt een brede waaier aan facilitaire disciplines, gaande van onderhoud en magazijnbeheer tot schoonmaak en feestelijkheden. Leiding geven, klantgerichtheid, organisatietalent, kostenbewustzijn, kennis van Facility management en diverse technische aspecten zijn essentiŽle eigenschappen voor dit diensthoofd. Wil jij graag meewerken aan de verdere professionalisering van de dienst Onderhoud gebouwen? Aarzel dan niet om je kandidatuur in te dienen! Naast deze uitdagende functie bieden wij je o.a. een aangename werkomgeving, flexibele werktijden, diverse ontwikkelingsmogelijkheden ...

Arbeidsvoorwaarden 
* Weddeschaal: A4a-A4b (brutowedde tussen 3525,08 EUR/maand en 5374,74 EUR/maand, afhankelijk van aanvaarding van relevante anciënniteit en werkervaring) 
* Extralegale voordelen (maaltijdcheques; gratis hospitalisatieverzekering; fietspremie...) 
* Aantrekkelijke verlofregeling 
* Statutair

Functieomschrijving
Het diensthoofd Onderhoud gebouwen rapporteert aan de clusterverantwoordelijke Facility en werkt nauw samen met het diensthoofd Onderhoud Openbaar Domein en met het diensthoofd Gebouwen en Technieken.
De dienst Onderhoud gebouwen bestaat uit 7 teams, elk aangestuurd door een teamverantwoordelijke:
- Onderhoud gebouwen (schrijnwerk, dakwerk, schilderwerk...)
- Onderhoud technische installaties (loodgieterij, elektriciteit...)
- Beheer magazijn, garage en smidse
- Schoonmaak en catering (3 teams)
- Vervoer en feestelijkheden

Aanwervingsvoorwaarden
Je beschikt over: 
Een masterdiploma, ofwel een diploma van het hoger onderwijs van 2 cycli of daarmee gelijkgesteld onderwijs OF slagen in een gelijkwaardige niveau- of capaciteitstest.
EN 
een absolute vereiste van minstens 3 jaar ervaring in een technisch-operationele leidinggevende functie waarbij het aansturen van (grotere) groepen medewerkers met technische profielen (o.a. arbeiders) de hoofdtaak is.

Bij de kandidaatstelling dient een kopie van het gevraagde diploma te worden gevoegd of het attest dat bereidheid tot deelname aan de niveau- of capaciteitsproef bevestigt (op sanctie van nietigheid). De kandidaat bewijst, aan de hand van documenten, de 3 jaar beroepsrelevante (leidinggevende) ervaring.

Kandidatuurstelling
De uiterste datum voor het indienen van de kandidaturen wordt vastgesteld op 12 november 2014. De volledige wervingsprocedure (functiebeschrijving, voorwaarden voor deelname, selectieprocedure en timing van de selectie) en het attest van de niveau- of capaciteitstest kun je aanvragen via de dienst Personeel-Selecties.

Selectieprocedure
Indien van toepassing; niveau- of capaciteitstest: tussen 18 en 28 november 2014. Deze test is eliminerend.

De selectieprocedure bestaat uit een schriftelijk gedeelte (8 december 2014), een assessment (tussen 22 december en 7 januari 2015) en een mondeling gedeelte (14 januari 2015). Elk gedeelte is eliminerend.

Voor meer info: functiebeschrijving en voorwaarden voor deelname aan de selectie

te contacteren dienstPersoneel - Selecties
Keizersplein 21 9300 Aalst zoek deze straat op het stadsplan
tel. 053 72 32 50
personeelsdienst.selecties@aalst.be

OPGELET! Correspondentieadres is Grote Markt 3 9300 Aalst

Openingsuren:
maandag, dinsdag en donderdag: van 8.30 tot 11.30 uur en van 13.30 tot 16.30 uur
woensdag: van 8.30 tot 11.30 en van 13.30 tot 18.30 uur
vrijdag: van 8.30 tot 12 uur - 's namiddags gesloten

gesloten op zater-, zon- en feestdagen

De dienst Onthaal is doorlopend open tijdens de middag.

 8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  
 Ma 
 Di 
 Wo 
 Do 
 Vr 
 Za 
 Zo   
       open    momenteel open

 naar top van pagina dit artikel afdrukken

 laatst gewijzigd op woensdag 15 oktober 2014

Volg de stad op LinkedIn 
Bezoek de LinkedIn-pagina van de stad op www.linkedin.com/company/stad-aalst en blijf op de hoogte van alle vacatures en weetjes over werken bij de stad.

De stad is actief op LinkedIn. Op dit online sociale netwerk kan je een professioneel netwerk opbouwen, een job zoeken of vragen stellen aan mensen uit hetzelfde vakgebied. Iedereen kan gratis aanmelden op LinkedIn (www.linkedin.com) en een professioneel profiel aanmaken.

Volg de stadspagina via www.linkedin.com/company/stad-aalst en blijf op de hoogte van vacatures, weetjes over werken bij de stad en (nieuwe) personeelsleden aan de stad.

LinkedIn

Voor meer info: OfficiŽle LinkedIn-pagina van de stad


A-loket artikels
te contacteren dienstPersoneel en organisatie
Keizersplein 21 9300 Aalst zoek deze straat op het stadsplan
tel. 053 72 32 40
personeelsdienst@aalst.be

OPGELET! Correspondentieadres is Grote Markt 3 9300 Aalst

Openingsuren:
maandag, dinsdag en donderdag: van 8.30 tot 11.30 uur en van 13.30 tot 16.30 uur
woensdag: van 8.30 tot 11.30 en van 13.30 tot 18.30 uur
vrijdag: van 8.30 tot 12 uur - 's namiddags gesloten

gesloten op zater-, zon- en feestdagen

De dienst Onthaal is doorlopend open tijdens de middag.

 8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  
 Ma 
 Di 
 Wo 
 Do 
 Vr 
 Za 
 Zo   
       open    momenteel open

 naar top van pagina dit artikel afdrukken

 laatst gewijzigd op woensdag 30 juli 2014

te contacteren dienstPersoneel - Selecties
Keizersplein 21 9300 Aalst zoek deze straat op het stadsplan
tel. 053 73 21 75
personeelsdienst.selecties@aalst.be

OPGELET! Correspondentieadres is Grote Markt 3 9300 Aalst

Openingsuren:
maandag, dinsdag en donderdag: van 8.30 tot 11.30 uur en van 13.30 tot 16.30 uur
woensdag: van 8.30 tot 11.30 en van 13.30 tot 18.30 uur
vrijdag: van 8.30 tot 12 uur - 's namiddags gesloten

gesloten op zater-, zon- en feestdagen

De dienst Onthaal is doorlopend open tijdens de middag.

 8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  
 Ma 
 Di 
 Wo 
 Do 
 Vr 
 Za 
 Zo   
       open    momenteel open
© 2014 stad Aalst