home-pagina
Grote Markt 3 9300 Aalst   
info@aalst.be   
053 77 9300     
foto Thuis in de stad

Tekst onleesbaar?


vacatures bij de stad

 
 
Is er een vacature bij de stad? Dan vind je dat in deze rubriek! Volg ook zeker de stad Aalst op LinkedIn en blijf zo op de hoogte van de vacatures!

Linkedin

Spontaan solliciteren kan ook steeds met het formulier kandidatuurstelling naar de dienst Personeel (e-mail: personeelsdienst.selecties@aalst.be)

Kijk ook eens naar de vacatures bij het OCMW: vacatures OCMW.

 

 

Vacature: deskundige Beleid, kwaliteit en organisatie 
De Stad Aalst zoekt een deskundige Beleid, kwaliteit en organisatie

Arbeidsvoorwaarden

- Weddeschaal: B4-B5 (brutowedde tussen 2673,97 EUR/maand en 4356,08 EUR/maand, afhankelijk van aanvaarding van relevante anciënniteit en werkervaring)
- Extralegale voordelen (maaltijdcheques; gratis hospitalisatieverzekering; fietspremie, ...)
- Aantrekkelijke verlofregeling
- Statutair/contractueel

Functieomschrijving

De deskundige Beleid, kwaliteit, beleid en organisatie werkt hoofdzakelijk zelfstandig en heeft taken en verantwoordelijkheden op het gebied van:
• integraal kwaliteitsmanagement
• voorbereiding, uitvoering en evaluatie van de beleidsuitvoering
• organisatiebeheersing, de implementatie en de uitvoering van een managementsysteem waardoor de stad haar missie en visie, haar doelstellingen en waarden op een systematische wijze realiseert, evalueert en bijstuurt vanuit een duidelijke strategie, gericht naar alle belanghebbenden.

De deskundige Kwaliteit, beleid en organisatie maakt ook deel uit van het managementteam.

Aanwervingsvoorwaarden

Je beschikt over:
- een bachelordiploma, ofwel een diploma van het hoger onderwijs van 1 cyclus of daarmee gelijkgesteld onderwijs
EN
- een absolute vereiste van minstens 3 jaar relevante beroepservaring (wordt beoordeeld door de jury)

De kandidaturen kunnen enkel ingediend worden d.m.v. het formulier ‘kandidatuurstelling’ (in word-versie, op te vragen bij de dienst P&O)
Bij de kandidaatstelling dient een kopie van het gevraagde diploma te worden gevoegd (op sanctie van nietigheid).

Kandidatuurstelling

De uiterste datum voor het indienen van de kandidaturen wordt vastgesteld op 31 mei 2015.
De volledige wervingsprocedure (functiebeschrijving, voorwaarden voor deelname, selectieprocedure en timing van de selectie) kun je aanvragen via de dienst Personeel & organisatie, Keizersplein 21 te 9300 Aalst , op het telefoonnummer 053 72 34 69 of via e-mailadres: personeelsdienst.selecties@aalst.be.  

Selectieprocedure

De selectieprocedure bestaat uit:

1. een schriftelijk gedeelte (case + presentatie)
2. een gestructureerd interview

Beide onderdelen vinden plaats op 18 of 19 juni 2015.

Om geslaagd te zijn moeten de kandidaten 60% behalen op elk onderdeel.

Voor meer info: deelnamevoorwaarden, functiebeschrijving, enz

te contacteren dienstPersoneel - Selecties
Keizersplein 21, 9300 Aalst zoek deze straat op het stadsplan
tel. 053 72 32 50
personeelsdienst.selecties@aalst.be

OPGELET! Correspondentieadres is Grote Markt 3, 9300 Aalst

Openingsuren:
maandag, dinsdag en donderdag: van 8.30 tot 11.30 uur en van 13.30 tot 16.30 uur
woensdag: van 8.30 tot 11.30 en van 13.30 tot 18.30 uur
vrijdag: van 8.30 tot 12 uur - 's namiddags gesloten

gesloten op zater-, zon- en feestdagen

De dienst Onthaal is doorlopend open tijdens de middag.

 8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  
 Ma 
 Di 
 Wo 
 Do 
 Vr 
 Za 
 Zo   
       open    momenteel open

 naar top van pagina dit artikel afdrukken

 laatst gewijzigd op woensdag 6 mei 2015

Vacature teamverantwoordelijke wonen 
De stad Aalst zoekt een teamverantwoordelijke Wonen (A1a-A2a)

Arbeidsvoorwaarden

- Weddeschaal: A1a-A2a (brutowedde tussen 2928,63 EUR/maand en 4852,74 EUR/maand, afhankelijk van aanvaarding van relevante anciënniteit en werkervaring)
- Extralegale voordelen (maaltijdcheques; gratis hospitalisatieverzekering; fietspremie, ...)
- Aantrekkelijke verlofregeling
- Statutair

Functieomschrijving

De teamverantwoordelijke Wonen geeft leiding aan het team Wonen dat o.a. zorgt voor:

• Het ontwikkelen van het woonbeleid en het uitvoeren van de regierol inzake sociaal, betaalbaar en kwaliteitsvol wonen
• Het beheer van 300 sociale woningen, 50 SVK-woningen, 2 woonwagenterreinen en 4 doorstroomwoningen
• Een laagdrempelig woonloket voor de burger (premies en woonadvies)
• Het bewaken van de woonkwaliteit en leegstand volgens Vlaamse Wooncode en Grond- en Pandendecreet
• Innovatie stimuleren rond levenslang thuis wonen
• Ondersteuning voor huurder en verhuurder in de private huurmarkt

Aanwervingsvoorwaarden
Je beschikt over een masterdiploma, ofwel een diploma van het hoger onderwijs van twee cycli of daarmee gelijkgesteld onderwijs.

Bij de kandidaatstelling dient een kopie van het gevraagde diploma te worden gevoegd (op sanctie van nietigheid).

Kandidatuurstelling

De uiterste datum voor het indienen van de kandidaturen wordt vastgesteld op 3 juni 2015.

De volledige wervingsprocedure (voorwaarden voor deelname, selectieprocedure en timing van de selectie) en functiebeschrijving kunt u als bijlage vinden (zie onder).

Heeft u nog vragen? Aarzel dan niet contact op te nemen met het team Selectie en loopbaanontwikkeling, Keizersplein 21 te 9300 Aalst , op het telefoonnummer 053 72 34 69 of via e-mailadres: personeelsdienst.selecties@aalst.be

Selectieprocedure

- Uiterste datum indienen kandidatuur: 3 juni 2015
- Thuisopdracht: wordt verstuurd op 10 juni 2015, moet ingediend worden op uiterlijk 15 juni 2015, 23.59 uur
- Assessment: tussen 24 juni en 3 juli 2015
- Mondeling gedeelte : 9 juli 2015

Elk gedeelte is eliminerend.

Medewerkers van de stad worden aangeworven omwille van hun competenties, diploma en talent; los van leeftijd, culturele en sociale achtergrond, geslacht of seksuele geaardheid.

Voor meer info: selectieprocedure, functiebeschrijving, enz

te contacteren dienstPersoneel - Selecties
Keizersplein 21, 9300 Aalst zoek deze straat op het stadsplan
tel. 053 72 32 50
personeelsdienst.selecties@aalst.be

OPGELET! Correspondentieadres is Grote Markt 3, 9300 Aalst

Openingsuren:
maandag, dinsdag en donderdag: van 8.30 tot 11.30 uur en van 13.30 tot 16.30 uur
woensdag: van 8.30 tot 11.30 en van 13.30 tot 18.30 uur
vrijdag: van 8.30 tot 12 uur - 's namiddags gesloten

gesloten op zater-, zon- en feestdagen

De dienst Onthaal is doorlopend open tijdens de middag.

 8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  
 Ma 
 Di 
 Wo 
 Do 
 Vr 
 Za 
 Zo   
       open    momenteel open

 naar top van pagina dit artikel afdrukken

 laatst gewijzigd op dinsdag 12 mei 2015

te contacteren dienstPersoneel - Selecties
Keizersplein 21, 9300 Aalst zoek deze straat op het stadsplan
tel. 053 73 21 75
personeelsdienst.selecties@aalst.be

OPGELET! Correspondentieadres is Grote Markt 3, 9300 Aalst

Openingsuren:
maandag, dinsdag en donderdag: van 8.30 tot 11.30 uur en van 13.30 tot 16.30 uur
woensdag: van 8.30 tot 11.30 en van 13.30 tot 18.30 uur
vrijdag: van 8.30 tot 12 uur - 's namiddags gesloten

gesloten op zater-, zon- en feestdagen

De dienst Onthaal is doorlopend open tijdens de middag.

 8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  
 Ma 
 Di 
 Wo 
 Do 
 Vr 
 Za 
 Zo   
       open    momenteel open