home-pagina
   Werf 9 - 9300 Aalst   
info@aalst.be   
053 77 9300  
A-loket . Openingsuren administratief centrum . Contact    
foto Thuis in de stad
vacatures bij de stad

 
 
Is er een vacature bij de stad? Dan vind je dat in deze rubriek! Volg ook zeker de stad Aalst op LinkedIn en blijf zo op de hoogte van de vacatures!

Linkedin

Spontaan solliciteren kan ook steeds met het formulier kandidatuurstelling naar de dienst Personeel (e-mail: personeelsdienst.selecties@aalst.be)

Kijk ook eens naar de vacatures bij het OCMW: vacatures OCMW.

 

 
Vacature co÷rdinator groepsopvang 
De co÷rdinator is verantwoordelijk voor het goed functioneren van het team binnen het kinderopvanginitiatief. De openstaande vacature betreft een deeltijds contract. Je kan echter in de wervingsreserve opgenomen worden voor een toekomstige voltijdse functie.

Arbeidsvoorwaarden

  • Weddeschaal B1-B3 (brutowedde tussen 2318,78 EUR/maand en 3129,68 EUR/maand , afhankelijk van aanvaarding van relevante anciënniteit en werkervaring)
  • Extralegale voordelen (maaltijdcheques, fietspremie...)
  • Aantrekkelijke verlofregeling
  • Contract onbepaalde duur (deeltijds/voltijds - zie informatiebundel) 

Functieomschrijving

De coördinator groepsopvang werkt actief aan een kwaliteitsvolle kinderopvang die beantwoordt aan de hedendaagse noden en evoluties. Dit houdt onder meer in:

- organiseren, coördineren en opvolgen van de teamwerking en activiteiten in de leefgroep;

- verlenen van adviezen, verstrekken van alle nodige informatie en deelnemen aan overleg ten einde bij te dragen tot de opvolging en afhandeling van de dossiers welke tot het domein kinderopvang behoren;

- ondersteunen van initiatieven ter verwezenlijking van het strategisch beleid;

- instaan voor het pedagogisch beleid, ouder -en kwaliteitsbeleid.

De uitgebreide functiebeschrijving is te vinden in de informatiebundel als bijlage.

Aanwervingsvoorwaarden

Je beschikt over een bachelordiploma (of gelijkgesteld).

Bij de kandidaatstelling dient een kopie van het gevraagde diploma te worden gevoegd (op sanctie van nietigheid).

Kandidatuurstelling

De uiterste datum voor het indienen van kandidaturen wordt vastgesteld op 28 augustus 2016

De volledige wervingsprocedure (deelnemingsvoorwaarden, selectieprocedure en timing van de selectie) en de volledige functiebeschrijving vind je hieronder terug.

Selectieprocedure

1. Schriftelijk gedeelte: 15 september 2016

Een adviserende persoonlijkheidsvragenlijst wordt afgenomen ter voorbereiding van het mondeling gedeelte.

2. Mondeling gedeelte: 17 oktober 2016

Solliciteren kan door je CV en een kopie van je diploma te sturen naar personeelsdienst.selecties@aalst.be.

Voor meer info: Informatiebundel (functiebeschrijving, timing, voorwaarden...)

te contacteren dienstPersoneel - Selecties
Werf 9, 9300 Aalst zoek deze straat op het stadsplan
tel. 053 72 33 34
personeelsdienst.selecties@aalst.be


 naar top van pagina dit artikel afdrukken

 laatst gewijzigd op woensdag 27 juli 2016

te contacteren dienstPersoneel - Selecties
Werf 9, 9300 Aalst zoek deze straat op het stadsplan
tel. 053 73 21 75
personeelsdienst.selecties@aalst.be