home-pagina
Grote Markt 3 9300 Aalst   
info@aalst.be   
053 77 93 00    
foto Thuis in de stad

Tekst onleesbaar?contacteer de stad Aalst

vacatures bij de stad

 
 
Is er een vacature bij de stad? Dan vind je dat in deze rubriek! Volg ook zeker de stad Aalst op LinkedIn en blijf zo op de hoogte van de vacatures!

Linkedin

Spontaan solliciteren kan ook steeds met het formulier kandidatuurstelling naar de dienst Personeel (e-mail: personeelsdienst.selecties@aalst.be)

Kijk ook eens naar de vacatures bij het OCMW: vacatures OCMW.

 

 

Vacature bestuurssecretaris Vreemdelingenzaken en inburgering 
De stad zoekt een bestuurssecretaris Vreemdelingenzaken en inburgering.

Arbeidsvoorwaarden 

 • Weddeschaal: A1a-A2a (brutowedde tussen 2928,63 EUR/maand en 4852,01 EUR/maand, afhankelijk van aanvaarding van relevante anciënniteit en werkervaring) 
 • Extralegale voordelen (maaltijdcheques; gratis hospitalisatieverzekering; fietspremie, ...) 
 • Aantrekkelijke verlofregeling 
 • Contractueel

Functieomschrijving

De expert volgt de wetgeving op zodanig dat het team kan voldoen aan wettelijke en gemeentelijke administratieve bepalingen om een correcte dienstverlening te garanderen. Ook werkt de expert samen met interne en externe partners om een handhavingsbeleid uit over vreemdelingenzaken uit te werken en implementeert dit.
Tenslotte staat de expert staat voor de opvolging van moeilijke dossiers en de ondersteuning van de andere medewerkers in het team.

Aanwervingsvoorwaarden
Je beschikt over: 

 • een masterdiploma, ofwel een diploma van het hoger onderwijs van 2 cycli dat gelijkgesteld werd met universitair onderwijs

Bij de kandidaatstelling dient een kopie van het gevraagde diploma te worden gevoegd (op sanctie van nietigheid).

Kandidatuurstelling

De uiterste datum voor het indienen van de kandidaturen wordt vastgesteld op
16 december 2014. De volledige wervingsprocedure (functiebeschrijving, voorwaarden voor deelname, selectieprocedure en timing van de selectie) kun je aanvragen via de dienst Personeel-Selecties.

Selectieprocedure

1 thuisopdracht: wordt verstuurd op 7 januari 2015 en moet ingediend worden op
21 januari 2015 om 23.59 uur
2. presentatie en interview: 11 februari 2015

Elk gedeelte is eliminerend.

 

Voor meer info: voorwaarden voor deelname aan de selectie, functiebeschrijving, selectieprogramma

te contacteren dienstPersoneel - Selecties
Keizersplein 21 9300 Aalst zoek deze straat op het stadsplan
tel. 053 72 34 69
personeelsdienst.selecties@aalst.be

OPGELET! Correspondentieadres is Grote Markt 3 9300 Aalst

Openingsuren:
maandag, dinsdag en donderdag: van 8.30 tot 11.30 uur en van 13.30 tot 16.30 uur
woensdag: van 8.30 tot 11.30 en van 13.30 tot 18.30 uur
vrijdag: van 8.30 tot 12 uur - 's namiddags gesloten

gesloten op zater-, zon- en feestdagen

De dienst Onthaal is doorlopend open tijdens de middag.

 8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  
 Ma 
 Di 
 Wo 
 Do 
 Vr 
 Za 
 Zo   
       open    momenteel open

 naar top van pagina dit artikel afdrukken

 laatst gewijzigd op donderdag 20 november 2014

Vacature bijzondere rekenplichtige voor hulpverleningszone Zuid-Oost (Brandweer) 
De hulpverleningszone Zuid-Oost (Oost-Vlaanderen) groepeert de brandweerkorpsen van Aalst, Denderleeuw, Erembodegem, Geraardsbergen, Lede, Moorsel, Ninove, Wetteren en Wichelen. Meer dan 500 ambulanciers en brandweerlieden staan 24/24 in voor de veiligheid van de 275.000 inwoners van de steden en gemeenten Aalst, Denderleeuw, Erpe-Mere, Geraardsbergen, Haaltert, Laarne, Lede, Lierde, Ninove, Wetteren en Wichelen.

De hulpverleningszone Zuid-Oost zoekt een bijzondere rekenplichtige.

Takenpakket
De bijzondere rekenplichtige staat onder het gezag van het zonecollege.

Hij of zij is verantwoordelijk voor:

 • de ontvangsten en uitgaven van de hulpverleningszone
 • de boekhouding van de hulpverleningszone
 • het kasbeheer van de hulpverleningszone
 • het opmaken van de jaarrekening en de begrotingsrekening

Toelatingsvoorwaarden
De bijzondere rekenplichtige wordt aangewezen onder:

 • de financieel beheerders (bijzondere rekenplichtigen) van de gemeenten die deel uitmaken van de zone Zuid]Oost of van een andere zone
 • de financieel beheerders (bijzondere rekenplichtigen) van de openbare centra voor
  maatschappelijk welzijn van de gemeenten die deel uitmaken van de zone Zuid]Oost of van een andere zone
 • de gewestelijke ontvangers
 • de bijzondere rekenplichtigen van de politiezones
 • de personeelsleden van een gemeente die al dan niet deel uitmaakt van de zone Zuid]Oost die voldoen aan de voorwaarden om benoemd te worden tot financieel beheerder van een gemeente, financieel beheerder van een openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn, gewestelijke ontvanger of bijzondere rekenplichtige van een politiezone, met uitzondering, in voorkomend geval, van een leeftijdsvoorwaarde.
 • de personeelsleden van de provincie Oost]Vlaanderen die voldoen aan de voorwaarden om benoemd te worden tot financieel beheerder van een gemeente, financieel beheerder van een openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn, gewestelijke ontvanger of bijzondere rekenplichtige van een politiezone, met uitzondering, in voorkomend geval, van een leeftijdsvoorwaarde.

Selectieprocedure

 • de oproep tot kandidaten wordt bekendgemaakt via:
  • publicatie op de website van de zone Zuid]Oost
  • publicatie op de website van de steden en gemeenten die deel uitmaken van de zone Zuid]Oost
 • de Raad onderzoekt de ontvankelijkheid van de kandidaturen
 • de Raad vergelijkt de titels en verdiensten van de kandidaten en analyseert hun curriculum vitae en motivatie
 • de Raad organiseert een selectiegesprek

Aanbod

 • je wordt aangesteld op 1 januari 2015 in een gemandateerde functie
 • je mandaatvergoeding wordt vastgesteld door de Raad overeenkomstig de bepalingen van het Koninklijk Besluit van 10 juni 2014 tot vastlegging van de mandaatvergoeding van de commandant van een hulpverleningszone en van de grenzen van de vergoeding van de bijzondere rekenplichtige

Solliciteren
Je bezorgt je gemotiveerde kandidaatstelling (motivatiebrief, curriculum vitae en diploma) uiterlijk op 9 december 2014 aan de voorzitter van de Prezoneraad, burgemeester Guido De Padt, Joseph Cardijnstraat 66, 9420 Erpe]Mere. Data voor een selectiegesprek worden later medegedeeld.

Voor meer informatie over deze vacature kun je contact opnemen met de coördinator van de prezone Zuid]Oost, de heer Bart Van Hauwermeiren (bartvh@zonezuidoost.be - 053 60 76 11). 


 naar top van pagina dit artikel afdrukken

 laatst gewijzigd op woensdag 26 november 2014

Vacature coördinator stedelijk, Europees en internationaal beleid 
De stad zoekt naar een coördinator stedelijk, Europees en internationaal beleid

Arbeidsvoorwaarden 

 • weddeschaal: A1a-A2a (brutowedde tussen 2928,63 EUR/maand en 4852,01 EUR/maand, afhankelijk van aanvaarding van relevante anciënniteit en werkervaring)
 • extralegale voordelen
  •  maaltijdcheques
  • gratis hospitalisatieverzekering
  • fietspremie
 • aantrekkelijke verlofregeling
 • contractueel

Functieomschrijving
De coördinator stedelijk, Europees en internationaal beleid staat in voor de actieve opvolging van de instrumenten ingezet voor het stedelijk beleid.
De coördinator stimuleert en verhoogt het Europabewustzijn binnen de organisatie en spoort strategische fondsen op in functie van de realisatie van stedelijke projecten.
Als coördinator heb je de verantwoordelijkheid over de uitvoering en de opvolging van de acties opgenomen in het meerjarenplan aangaande internationale samenwerking.

Aanwervingsvoorwaarden
Je beschikt over een masterdiploma, ofwel een diploma van het hoger onderwijs van 2 cycli dat gelijkgesteld werd met universitair onderwijs.

Bij de kandidaatstelling dient een kopie van het gevraagde diploma te worden gevoegd (op sanctie van nietigheid).

Kandidatuurstelling
De uiterste datum voor het indienen van de kandidaturen wordt vastgesteld op 17 december 2014.

De volledige wervingsprocedure (functiebeschrijving, voorwaarden voor deelname, selectieprocedure en timing van de selectie) kan je aanvragen via: dienst Personeel-Selecties, Keizersplein 21 in 9300 Aalst (053 72 34 69 - personeelsdienst.selecties@aalst.be)  

Selectieprocedure 

 1. cv-screening aan de hand van het sjabloon afgeleverd door de dienst Personeel en organisatie
 2. presentatieoefening: 15 of 16 januari 2015
 3. Interview: 27 januari 2015

Elk gedeelte is eliminerend.

Medewerkers van de stad worden aangeworven omwille van hun competenties, diploma en talent; los van leeftijd, culturele en sociale achtergrond, geslacht of seksuele geaardheid.

Voor meer info: toelatingsvoorwaarden van de selectie, functiebeschrijving, formulier cv-screening

te contacteren dienstPersoneel - Selecties
Keizersplein 21 9300 Aalst zoek deze straat op het stadsplan
tel. 053 72 34 69
personeelsdienst.selecties@aalst.be

OPGELET! Correspondentieadres is Grote Markt 3 9300 Aalst

Openingsuren:
maandag, dinsdag en donderdag: van 8.30 tot 11.30 uur en van 13.30 tot 16.30 uur
woensdag: van 8.30 tot 11.30 en van 13.30 tot 18.30 uur
vrijdag: van 8.30 tot 12 uur - 's namiddags gesloten

gesloten op zater-, zon- en feestdagen

De dienst Onthaal is doorlopend open tijdens de middag.

 8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  
 Ma 
 Di 
 Wo 
 Do 
 Vr 
 Za 
 Zo   
       open    momenteel open

 naar top van pagina dit artikel afdrukken

 laatst gewijzigd op dinsdag 25 november 2014

Vacature diensthoofd Burgerzaken 
De stad Aalst zoekt een diensthoofd Burgerzaken.

Arbeidsvoorwaarden

 • weddeschaal: A4a-A4b (brutowedde tussen 3525,08 EUR/maand en 5374,74 EUR/maand, afhankelijk van aanvaarding van relevante anciënniteit en werkervaring)
 • extralegale voordelen
  • maaltijdcheques
  • gratis hospitalisatieverzekering
  • fietspremie
  • ...
 • aantrekkelijke verlofregeling 
 • statutair/contractueel

Functieomschrijving
Het diensthoofd Burgerzaken rapporteert aan de directeur Externe dienstverlening. De dienst Burgerzaken bestaat uit 2 teams: 

 • team Burgerlijke stand
 • team Bevolking

Deze 2 teams samen tellen 20 VTE. Ze streven samen naar een optimaal gecentraliseerd aanbod van onze (administratieve) producten en diensten in het nieuw administratief centrum. Ze plaatsen klantvriendelijkheid en klantgerichtheid voorop.

Aanwervingsvoorwaarden
Je beschikt over: 

 • een masterdiploma, ofwel een diploma van het hoger onderwijs van 2 cycli dat gelijkgesteld werd met universitair onderwijs
  en
 • minimum 3 jaar relevante beroepservaring, waaronder wordt verstaan:
  'ervaring in het vakgebied of ervaring in een leidinggevende functie'

Bij de kandidaatstelling dient een kopie van het gevraagde diploma te worden gevoegd (op sanctie van nietigheid). De kandidaat bewijst, aan de hand van documenten, de 3 jaar beroepsrelevante (leidinggevende) ervaring.

Kandidatuurstelling
De uiterste datum voor het indienen van de kandidaturen wordt vastgesteld op 17 december 2014.

De volledige wervingsprocedure (functiebeschrijving, voorwaarden voor deelname, selectieprocedure en timing van de selectie) kan je aanvragen via: dienst Personeel-Selecties, Keizersplein 21, 9300 Aalst - 053 72 34 69 - personeelsdienst.selecties@aalst.be  

Selectieprocedure

 1. thuisopdracht: wordt verstuurd op 7 januari 2015, moet digitaal bezorgd worden ten laatste op 14 januari 2015, 23.59 uur
 2. assessment: tussen 28 januari en 18 februari 2015 
 3. interview: 25 februari 2015

Elk gedeelte is eliminerend.

Medewerkers van de stad worden aangeworven omwille van hun competenties, diploma en talent; los van leeftijd, culturele en sociale achtergrond, geslacht of seksuele geaardheid.

Voor meer info: deelnamevoorwaarden, functiebeschrijving, selectieprogramma


 naar top van pagina dit artikel afdrukken

 laatst gewijzigd op dinsdag 25 november 2014

Vacature diensthoofd ICT 
De stad zoekt een diensthoofd voor de dienst ICT.

Arbeidsvoorwaarden

- Weddeschaal: A4a-A4b (brutowedde tussen 3525,08 EUR/maand en 5374,74 EUR/maand, afhankelijk van aanvaarding van relevante anciënniteit en werkervaring)
- Extralegale voordelen (maaltijdcheques; gratis hospitalisatieverzekering; fietspremie...)
- Aantrekkelijke verlofregeling
- Statutair / Contractueel

Functieomschrijving

Als diensthoofd ICT sta je in voor het aansturen van de ICT dienst en geef je mee vorm aan het informaticabeleid van de stadsorganisatie. Je detecteert op een doelgerichte manier de ICT behoeften via een doorgedreven communicatie met alle betrokken partijen en weet deze te vertalen in concrete ICT processen en procedures.

Aanwervingsvoorwaarden
Je beschikt over: 
Een masterdiploma, ofwel een diploma van het hoger onderwijs van 2 cycli of daarmee gelijkgesteld onderwijs OF slagen in een gelijkwaardige niveau- of capaciteitstest.
EN 
een absolute vereiste van minstens 3 jaar relevante beroepservaring, waarmee wordt bedoeld:
“minimum op het niveau van business analist met aantoonbare resultaten.”

Bij de kandidaatstelling dient een cv en een kopie van het gevraagde diploma te worden gevoegd of het attest dat bereidheid tot deelname aan de niveau- of capaciteitsproef bevestigt (op sanctie van nietigheid). De kandidaat bewijst, aan de hand van documenten, de 3 jaar relevante beroepservaring.

Kandidatuurstelling

De uiterste datum voor het indienen van de kandidaturen wordt vastgesteld op 3 december 2014. De volledige wervingsprocedure (functiebeschrijving, voorwaarden voor deelname, selectieprocedure en timing van de selectie) en het attest van de niveau- of capaciteitstest kun je aanvragen via de dienst Personeel-Selecties.

Selectieprocedure
Indien van toepassing; niveau- of capaciteitstest: tussen 16 december 2014 en 7 januari 2015. Deze test is eliminerend.

De selectieprocedure bestaat uit:

• Schriftelijk gedeelte (thuisopdracht): wordt verzonden op 14 januari 2015 en moet ingediend worden uiterlijk op 21 januari 2015, 23.59 uur.
• Assessment : tussen 9 en 24 februari 2015
• Mondeling gedeelte : 4 maart 2015

Elk gedeelte is eliminerend.

 

Voor meer info: functiebeschrijving, selectieprogramma en voorwaarden voor deelname aan de selectie

te contacteren dienstPersoneel - Selecties
Keizersplein 21 9300 Aalst zoek deze straat op het stadsplan
tel. 053 72 32 50
personeelsdienst.selecties@aalst.be

OPGELET! Correspondentieadres is Grote Markt 3 9300 Aalst

Openingsuren:
maandag, dinsdag en donderdag: van 8.30 tot 11.30 uur en van 13.30 tot 16.30 uur
woensdag: van 8.30 tot 11.30 en van 13.30 tot 18.30 uur
vrijdag: van 8.30 tot 12 uur - 's namiddags gesloten

gesloten op zater-, zon- en feestdagen

De dienst Onthaal is doorlopend open tijdens de middag.

 8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  
 Ma 
 Di 
 Wo 
 Do 
 Vr 
 Za 
 Zo   
       open    momenteel open

 naar top van pagina dit artikel afdrukken

 laatst gewijzigd op woensdag 19 november 2014

Vacature stafmedewerker Kwaliteit, beleid en organisatie 
De stad is op zoek naar een stafmedewerker Kwaliteit, beleid en organisatie.

Arbeidsvoorwaarden 

 • Weddeschaal: B4-B5 (brutowedde tussen 2673,97 EUR/maand en 4356,08 EUR/maand, afhankelijk van aanvaarding van relevante anciënniteit en werkervaring) 
 • Extralegale voordelen (maaltijdcheques; gratis hospitalisatieverzekering; fietspremie, ...) 
 • Aantrekkelijke verlofregeling 
 • Statutair

Functieomschrijving

De stafmedewerker Kwaliteit, beleid en organisatie is een staflid die taken en verantwoordelijkheden heeft op het gebied van:
• integraal kwaliteitsmanagement
• voorbereiding, uitvoering en evaluatie van de beleidsuitvoering
• organisatiebeheersing, de implementatie en de uitvoering van een managementsysteem waardoor de stad haar missie en visie, haar doelstellingen en waarden op een systematische wijze realiseert en evalueert en bijstuurt vanuit een duidelijke strategie, gericht naar alle belanghebbenden.

De stafmedewerker maakt ook deel uit van het managementteam.

Aanwervingsvoorwaarden
Je beschikt over: 

 • een bachelordiploma, ofwel een diploma van het hoger onderwijs van 1 cyclus of daarmee gelijkgesteld onderwijs
  EN 
 • een absolute vereiste van minstens 3 jaar beroepservaring

Bij de kandidaatstelling dient een cv en een kopie van het gevraagde diploma te worden gevoegd (op sanctie van nietigheid).

Kandidatuurstelling

De uiterste datum voor het indienen van de kandidaturen wordt vastgesteld op 3 december 2014. De volledige wervingsprocedure (functiebeschrijving, voorwaarden voor deelname, selectieprocedure en timing van de selectie) en het attest van de niveau- of capaciteitstest kun je aanvragen via de dienst Personeel-Selecties.

Selectieprocedure

De selectieprocedure bestaat uit:

• Schriftelijk gedeelte 17 december 2014.
• Assessment : tussen 8 en 20 januari 2015
• Mondeling gedeelte : 27 januari 2015

Elk gedeelte is eliminerend.

 

Voor meer info: deelnamevoorwaarden, functiebeschrijving en selectieprogramma

te contacteren dienstPersoneel - Selecties
Keizersplein 21 9300 Aalst zoek deze straat op het stadsplan
tel. 053 72 32 50
personeelsdienst.selecties@aalst.be

OPGELET! Correspondentieadres is Grote Markt 3 9300 Aalst

Openingsuren:
maandag, dinsdag en donderdag: van 8.30 tot 11.30 uur en van 13.30 tot 16.30 uur
woensdag: van 8.30 tot 11.30 en van 13.30 tot 18.30 uur
vrijdag: van 8.30 tot 12 uur - 's namiddags gesloten

gesloten op zater-, zon- en feestdagen

De dienst Onthaal is doorlopend open tijdens de middag.

 8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  
 Ma 
 Di 
 Wo 
 Do 
 Vr 
 Za 
 Zo   
       open    momenteel open

 naar top van pagina dit artikel afdrukken

 laatst gewijzigd op woensdag 19 november 2014

Volg de stad op LinkedIn 
Bezoek de LinkedIn-pagina van de stad op www.linkedin.com/company/stad-aalst en blijf op de hoogte van alle vacatures en weetjes over werken bij de stad.

De stad is actief op LinkedIn. Op dit online sociale netwerk kan je een professioneel netwerk opbouwen, een job zoeken of vragen stellen aan mensen uit hetzelfde vakgebied. Iedereen kan gratis aanmelden op LinkedIn (www.linkedin.com) en een professioneel profiel aanmaken.

Volg de stadspagina via www.linkedin.com/company/stad-aalst en blijf op de hoogte van vacatures, weetjes over werken bij de stad en (nieuwe) personeelsleden aan de stad.

LinkedIn

Voor meer info: Officiële LinkedIn-pagina van de stad


A-loket artikels
te contacteren dienstPersoneel en organisatie
Keizersplein 21 9300 Aalst zoek deze straat op het stadsplan
tel. 053 72 32 40
personeelsdienst@aalst.be

OPGELET! Correspondentieadres is Grote Markt 3 9300 Aalst

Openingsuren:
maandag, dinsdag en donderdag: van 8.30 tot 11.30 uur en van 13.30 tot 16.30 uur
woensdag: van 8.30 tot 11.30 en van 13.30 tot 18.30 uur
vrijdag: van 8.30 tot 12 uur - 's namiddags gesloten

gesloten op zater-, zon- en feestdagen

De dienst Onthaal is doorlopend open tijdens de middag.

 8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  
 Ma 
 Di 
 Wo 
 Do 
 Vr 
 Za 
 Zo   
       open    momenteel open

 naar top van pagina dit artikel afdrukken

 laatst gewijzigd op woensdag 30 juli 2014

te contacteren dienstPersoneel - Selecties
Keizersplein 21 9300 Aalst zoek deze straat op het stadsplan
tel. 053 73 21 75
personeelsdienst.selecties@aalst.be

OPGELET! Correspondentieadres is Grote Markt 3 9300 Aalst

Openingsuren:
maandag, dinsdag en donderdag: van 8.30 tot 11.30 uur en van 13.30 tot 16.30 uur
woensdag: van 8.30 tot 11.30 en van 13.30 tot 18.30 uur
vrijdag: van 8.30 tot 12 uur - 's namiddags gesloten

gesloten op zater-, zon- en feestdagen

De dienst Onthaal is doorlopend open tijdens de middag.

 8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  
 Ma 
 Di 
 Wo 
 Do 
 Vr 
 Za 
 Zo   
       open    momenteel open
© 2014 stad Aalst