home-pagina
   Werf 9 - 9300 Aalst   
info@aalst.be   
053 77 9300  
A-loket . Openingsuren administratief centrum . Contact    
foto Thuis in de stad
vacatures bij de stad

 
 
Is er een vacature bij de stad? Dan vind je dat in deze rubriek! Volg ook zeker de stad Aalst op LinkedIn en blijf zo op de hoogte van de vacatures!

Linkedin

Spontaan solliciteren kan ook steeds met het formulier kandidatuurstelling naar de dienst Personeel (e-mail: personeelsdienst.selecties@aalst.be)

Kijk ook eens naar de vacatures bij het OCMW: vacatures OCMW.

 

 

Tijdelijke, halftijds administratief medewerker (Onderwijs) 
De dienst Onderwijs zoekt een tijdelijk, halftijds administratief medewerker.

Arbeidsvoorwaarden

- Weddeschaal C1-C2 (vanaf 1864,40 EUR/maand, afhankelijk van anciënniteit en relevante werkervaring)
- Extralegale voordelen (maaltijdcheques, fietspremie...)
- Contract van bepaalde duur: 1 jaar en niet verlengbaar

Functieomschrijving

Je zal op de dienst Onderwijs vooral ingeschakeld worden voor de uitvoering van administratieve taken met betrekking tot de organisatie van de buitenschoolse opvang en vakantieopvang voor kleuters.

Aanwervingsvoorwaarden

De kandidaat (m/v) moet houder zijn van het diploma van het hoger secundair onderwijs of daarmee gelijkgesteld. Bij de kandidaatstelling dient het CV en een kopie van het diploma gevoegd te worden.

Kandidatuurstelling

De uiterste datum voor het indienen van kandidaturen wordt vastgesteld op 5 oktober 2016.

Solliciteren kan via e-mail: personeelsdienst.selecties@aalst.be.

Selectieprocedure

De timing van de selectieprocedure wordt na 5 oktober 2016 bepaald. Alle ingeschreven kandidaten zullen uitgenodigd worden.

 

te contacteren dienstPersoneel - Selecties
Werf 9, 9300 Aalst zoek deze straat op het stadsplan
tel. 053 72 33 34
personeelsdienst.selecties@aalst.be


 naar top van pagina dit artikel afdrukken

 laatst gewijzigd op vrijdag 23 september 2016

Vacature Beheerder CRM, Sales en Ticketing 
De stad Aalst zoekt een nieuwe collega voor cultuurcentrum De Werf. Ben jij gebeten door de digitale microbe en door nieuwe trends op het vlak van sociale media en marketing? Heb je kennis van clientoperating systems? Stel je dan zeker kandidaat!

Arbeidsvoorwaarden

  • Weddeschaal: B1-B3 (brutowedde tussen 2318,78 EUR/maand en 3129,68 EUR/maand, afhankelijk van aanvaarding van relevante anciënniteit en werkervaring)
  • Extralegale voordelen (maaltijdcheques; gratis hospitalisatieverzekering; fietspremie, ...)
  • Aantrekkelijke verlofregeling
  • Contract onbepaalde duur

Functieomschrijving

De beheerder is verantwoordelijk voor allerhande communicatie- en marketingacties die bijdragen tot de naambekendheid en een positief imago van De Werf. Hij/zij beheert ook de software en applicaties m.b.t. website, eventplanning (Yesplan) en ticketing (Ticketmatic).
De projectbeheerder functioneert als volwaardig lid van het communicatieteam en rapporteert rechtstreeks aan de communicatieverantwoordelijke van CC De Werf.

De uitgebreide functiebeschrijving is beschikbaar als bijlage (onderaan dit artikel).

Aanwervingsvoorwaarden
 
Je beschikt over een bachelordiploma, ofwel een diploma van het hoger onderwijs van 1 cyclus of gelijkgesteld.

Bij de kandidaatstelling dient een kopie van het gevraagde diploma te worden gevoegd (op sanctie van nietigheid).

Kandidatuurstelling

De uiterste datum voor het indienen van de kandidaturen wordt vastgesteld op 10 oktober 2016.

Kandidaturen (CV + kopie diploma) kun je indienen via personeelsdienst.selecties@aalst.be of via het team Selectie en loopbaanontwikkeling, Werf 9 te 9300 Aalst.

Selectieprocedure (zie informatiebundel voor meer informatie)

  1. Schriftelijk gedeelte: 25 oktober 2016
  2. Mondeling gedeelte: 22 november 2016

Elk selectie gedeelte is eliminerend.

 

Voor meer info: Informatiebundel (timing, inhoud, functiebeschrijving, ..)

te contacteren dienstPersoneel - Selecties
Werf 9, 9300 Aalst zoek deze straat op het stadsplan
tel. 053 72 33 34
personeelsdienst.selecties@aalst.be


 naar top van pagina dit artikel afdrukken

 laatst gewijzigd op dinsdag 20 september 2016

Vacature: Boekhouder (m/v/x) - Hulpverleningszone Zuid-Oost 
De Stad Aalst is voor de Hulpverleningszone Zuid-Oost op zoek naar een boekhouder. Je kunt solliciteren tot 3 oktober 2016.

Arbeidsvoorwaarden
- Weddeschaal B1-B3 (brutowedde tussen 2318,78 EUR/maand en 3129,68 EUR/maand, afhankelijk van aanvaarding van relevante anciënniteit en werkervaring)
- Extralegale voordelen (maaltijdcheques, hospitalisatieverzekering, fietspremie, ...)
- Aantrekkelijke verlofregeling
- Voltijds contract van onbepaalde duur

Functieomschrijving
De boekhouder neemt actief deel aan de uitbouw van een duurzaam financieel beleid waarbij wordt toegezien op een correcte registratie van de inkomsten en uitgaven voorzien in het budget. Op die manier werkt hij/zij mee aan het efficiënt gebruik van de middelen van de hulpverleningszone zodat deze zijn doelstelling kan realiseren.

Aanwervingsvoorwaarden
Je beschikt over een bachelordiploma of daarmee gelijkgesteld in de afstudeerrichting boekhouden/fiscaliteit.
Je bent laatstejaarsstudent in de afstudeerrichting boekhouden/fiscaliteit.
Bij de kandidaatstelling dient een kopie van het gevraagde diploma (of puntenblad indien laatstejaars) te worden gevoegd.

Kandidatuurstelling
De uiterste datum voor het indienen van kandidaturen wordt vastgesteld op 3 oktober 2016.

De volledige wervingsprocedure (deelnemingsvoorwaarden, selectieprocedure en timing van de selectie) en de volledige functiebeschrijving kunt u aanvragen via team Selectie en Loopbaanontwikkeling.

Solliciteren kan via e-mail: personeelsdienst.selecties@aalst.be

Selectieprocedure
1) Schriftelijk gedeelte op 19 oktober 2016
2) Psychotechnische proeven tussen 4 en 16 november 2016
3) Mondeling gedeelte (interview + reflectie op schriftelijk gedeelte) op 24 november 2016

Elk gedeelte is eliminerend.

Voor meer info: Informatiebundel (functiebeschrijving, timing, voorwaarden, ...)

te contacteren dienstPersoneel - Selecties
Werf 9, 9300 Aalst zoek deze straat op het stadsplan
tel. 053 72 33 34
personeelsdienst.selecties@aalst.be


 naar top van pagina dit artikel afdrukken

 laatst gewijzigd op maandag 12 september 2016

Vacature Bouwhistoricus 
Stad Aalst is op zoek naar een bouwhistoricus.

Arbeidsvoorwaarden

- Weddeschaal: A1a-A2a (brutowedde tussen 2928,63 EUR/maand en 4852,74 EUR/maand, afhankelijk van aanvaarding van relevante anciënniteit en werkervaring)
- Extralegale voordelen (maaltijdcheques; gratis hospitalisatieverzekering; fietspremie...)
- Aantrekkelijke verlofregeling

Functieomschrijving

De bouwhistoricus speelt een centrale rol bij het beheer van projecten verbonden met het onroerend erfgoed in eigendom van de stad Aalst en de kerkfabrieken. Je geeft advies voor stedenbouwkundige vergunningsaanvragen m.b.t. waardevol bouwkundig erfgoed en de restauratie en onderhoudswerken van waardevolle gebouwen (zowel stadseigendom als van derden). Verder ben je ook verantwoordelijk voor het opstellen en bijhouden van de wetenschappelijke inventaris bouwkundig erfgoed van de stad Aalst. Tot slot adviseert je in het kader van premiedossiers voor de restauratie van bouwkundig erfgoed en dit zowel voor de stadsgebouwen, eigendommen van de kerkfabrieken als gebouwen als van derden.

Aanwervingsvoorwaarden

Je beschikt over een masterdiploma Geschiedenis of Kunstwetenschappen (voorheen Kunstgeschiedenis)

EN in het bezit zijn van een licentiaat/masterdiploma in Monumenten- en landschapszorg

OF de master na master Conservation of Monuments and Sites

OF een postgraduaat Monumenten- en landschapszorg.

Bij de kandidaatstelling dient een kopie van het gevraagde diploma te worden gevoegd (op sanctie van nietigheid).

Kandidatuurstelling

De uiterste datum voor het indienen van kandidaturen wordt vastgesteld op: 4 oktober 2016

De volledige wervingsprocedure (deelnemingsvoorwaarden, selectieprocedure en timing van de selectie) en de volledige functiebeschrijving kan je terugvinden als bijlage.

Solliciteren kan door je CV en kopie van je diploma te sturen naar personeelsdienst.selecties@aalst.be.

Selectieprocedure

 De selectieprocedure bestaat uit 2 onderdelen:
1) Schriftelijk gedeelte: 18 oktober 2016
2) Mondeling gedeelte: 16 november 2016

Elk onderdeel is eliminerend.

 

Voor meer info: Informatiebundel (functiebeschrijving, timing, voorwaarden, ...)

te contacteren dienstPersoneel - Selecties
Werf 9, 9300 Aalst zoek deze straat op het stadsplan
tel. 053 72 33 34
personeelsdienst.selecties@aalst.be


 naar top van pagina dit artikel afdrukken

 laatst gewijzigd op woensdag 14 september 2016

Vacature diensthoofd Gezin 
De stad Aalst is op zoek naar een diensthoofd Gezin.

Arbeidsvoorwaarden

- Weddeschaal A4a - A4b (brutowedde tussen 3525,08 EUR/maand en 5374,74 EUR/maand, afhankelijk van aanvaarding van relevante anciënniteit en werkervaring)
- Extralegale voordelen (maaltijdcheques, gratis hospitalisatieverzekering, fietspremie, ...)
- Aantrekkelijke verlofregeling
- Statutair/contractueel

Functieomschrijving

Het diensthoofd Gezin rapporteert aan de directeur van de cluster Leren, gezin en samenleving en werkt nauw samen met de collega’s uit de diensten Onderwijs, Gezin, Samenleving en integrale veiligheid en met de collega’s van de dienst Sociale Zaken van het OCMW.
Het diensthoofd Gezin geeft zelf aansturing aan de verantwoordelijke van de dienst voor onthaalouders ‘Kind met een kroontje’, de verantwoordelijke gemandateerde voorzieningen (Centraal Aanspreekpunt Kinderopvang) en de hoofdverantwoordelijken Groepsopvang van de diverse kinderopvanginitiatieven van de stad Aalst.

Aanwervingsvoorwaarden

In het bezit zijn van een Masterdiploma en beschikken over drie jaar relevante beroepservaring. Onder relevante beroepservaring wordt verstaan: drie jaar ervaring in leidinggeven (hetzij hiërarchisch hetzij functioneel) EN drie jaar ervaring in het vakgebied. Bij de kandidaatstelling dient een kopie van het gevraagde diploma te worden gevoegd (op sanctie van nietigheid). De kandidaat bewijst de drie jaar relevante beroepservaring aan de hand van documenten.

Kandidatuurstelling

De uiterste datum voor het indienen van kandidaturen wordt vastgesteld op 10 oktober 2016.

De volledige wervingsprocedure (deelnemingsvoorwaarden, selectieprocedure en timing van de selectie) en de volledige functiebeschrijving kan je terugvinden in bijlage. 

Solliciteren kan door je CV en kopie van je diploma te sturen naar personeelsdienst.selecties@aalst.be

Selectieprocedure

1) Thuisopdracht. Verstuurd op 19 oktober 2016. Indienen kan tot en met 27 oktober 2016.
2) Assessment center tussen 9 en 17 november 2016.
3) Mondeling gedeelte (presentatie en interview) op 24 of 30 november 2016.
Elk gedeelte is eliminerend.

 

Voor meer info: Informatiebundel (functiebeschrijving, timing, voorwaarden, ...)

te contacteren dienstPersoneel - Selecties
Werf 9, 9300 Aalst zoek deze straat op het stadsplan
tel. 053 72 33 34
personeelsdienst.selecties@aalst.be


 naar top van pagina dit artikel afdrukken

 laatst gewijzigd op woensdag 21 september 2016

Vacature Drughulpverlener 
Stad Aalst is op zoek naar een drughulpverlener.

Arbeidsvoorwaarden

- Weddeschaal B1-B3 (brutowedde tussen 2318,78 EUR/maand en 3129,68 EUR/maand , afhankelijk van aanvaarding van relevante anciënniteit en werkervaring)
- Extralegale voordelen (maaltijdcheques, fietspremie...)
- Aantrekkelijke verlofregeling
- Contract onbepaalde duur

Functieomschrijving

Deze functie betreft een begeleidende functie als hulpverlener in kader van de ambulante begeleiding van personen met vragen en/of problemen omtrent alcohol- en druggebruik.
Naast een begeleidende rol, omvat deze functie een aantal andere taken die kaderen binnen de algemene werking van Traject zoals: deelname aan de klinische vergaderingen, opmaken van verslaggeving, uitvoeren van permanentie- en onthaalfunctie.
De drughulpverlener werkt zelfstandig in individuele cliëntendossiers, maar intensief samen met het team Drughulpverlening (Traject).

Aanwervingsvoorwaarden

Je beschikt over een bachelorsdiploma (of gelijkgesteld).

Bij de kandidaatstelling dient een kopie van het gevraagde diploma te worden gevoegd (op sanctie van nietigheid).

Kandidatuurstelling

De uiterste datum voor het indienen van kandidaturen wordt vastgesteld op: 4 oktober 2016

De volledige wervingsprocedure (deelnemingsvoorwaarden, selectieprocedure en timing van de selectie) en de volledige functiebeschrijving kan je terugvinden in bijlage.

Solliciteren kan door je CV en kopie van je diploma te sturen naar personeelsdienst.selecties@aalst.be.

 

Voor meer info: Informatiebundel (functiebeschrijving, timing, voorwaarden, ...)

te contacteren dienstPersoneel - Selecties
Werf 9, 9300 Aalst zoek deze straat op het stadsplan
tel. 053 72 33 34
personeelsdienst.selecties@aalst.be


 naar top van pagina dit artikel afdrukken

 laatst gewijzigd op woensdag 14 september 2016

Vacature vakman/chauffeur (m/v) team Wegen en signalisatie 
Stad Aalst zoekt een vakman/chauffeur voor het team Wegen en signalisatie.

Arbeidsvoorwaarden

- Weddeschaal: D1-D3 (basisbrutowedde 1830,89 EUR/maand)
- Extralegale voordelen (maaltijdcheques; fietspremie, ...)
- Contract onbepaalde duur
- Aantrekkelijke verlofregeling

Functieomschrijving

Het team Wegen en signalisatie staat in voor het onderhoud, de herstellingen en de wegmarkeringen van de straten. Aalst heeft bijna 900 straten (350 km – gemiddeld 400 m lang). De prioriteiten zijn milieu, sleet en veiligheid. Als vakman / chauffeur werk je mee aan het garanderen van veilige wegen in Aalst en vervoer je het nodige materiaal en je collega's van de Stedelijke Werkhuizen naar de plaats waar onderhoud/herstellingen moeten worden uitgevoerd. Lijkt dit wel iets voor jou? Lees dan zeker de uitgebreide functieomschrijving!

Aanwervingsvoorwaarden

Je beschikt over een rijbewijs C en een attest van vakbekwaamheid.

Je bent flexibel in de werktijden en in de jobinvulling. Er wordt gewerkt met een overwegend vaste uurregeling maar er wordt bereidheid verwacht m.b.t. tot werken in het weekend of ’s avonds bij evenementen (bv. criterium, carnaval, Cirk…) en bereidheid tot werken bij winterdienst.

Kandidatuurstelling

De uiterste datum voor het indienen van kandidaturen wordt vastgesteld op: 25 oktober 2016

De volledige wervingsprocedure (deelnemingsvoorwaarden, selectieprocedure en timing van de selectie) en de volledige functiebeschrijving kan je terugvinden in bijlage.

Solliciteren kan door je cv en een kopie van je rijbewijs met attest van vakbekwaamheid te sturen naar personeelsdienst.selecties@aalst.be.

Selectieprocedure

De selectieprocedure bestaat uit 3 onderdelen:
1) Schriftelijk gedeelte: vrijdag 18 november 2016
2) Praktisch gedeelte: zaterdag 3 december 2016 (indien veel kandidaten ook op 2 december 2016)
3) Mondeling gedeelte: vrijdag 9 december 2016 (indien veel kandidaten ook op 7 en/of 8 december 2016)

Voor meer info: Informatiebundel (functiebeschrijving, timing, voorwaarden, ...)

te contacteren dienstPersoneel - Selecties
Werf 9, 9300 Aalst zoek deze straat op het stadsplan
tel. 053 72 33 34
personeelsdienst.selecties@aalst.be


 naar top van pagina dit artikel afdrukken

 laatst gewijzigd op donderdag 29 september 2016

Vacature vakman (m/v) team Wegen en signalisatie 
Stad Aalst is op zoek naar een vakman voor het team Wegen en signalisatie.

Arbeidsvoorwaarden

- Weddeschaal: D1-D3 (basisbrutowedde 1830,89 EUR/maand)
- Extralegale voordelen (maaltijdcheques; fietspremie...)
- Contract onbepaalde duur
- Aantrekkelijke verlofregeling

Functieomschrijving

Het team Wegen en signalisatie staat in voor het onderhoud, de herstellingen en de wegmarkeringen van de straten. Aalst heeft bijna 900 straten (350 km – gemiddeld 400 m lang). De prioriteiten zijn milieu, sleet en veiligheid. Als vakman werk je mee aan het garanderen van veilige wegen in Aalst. Lijkt dit wel iets voor jou? Lees dan zeker de uitgebreide functieomschrijving!

Aanwervingsvoorwaarden

Je bent flexibel in de werktijden en in de jobinvulling. Er wordt gewerkt met een overwegend vaste uurregeling maar er wordt bereidheid verwacht m.b.t. tot werken in het weekend of ’s avonds bij evenementen (bv. criterium, carnaval, Cirk…) en bereidheid tot werken bij winterdienst.

Kandidatuurstelling

De uiterste datum voor het indienen van kandidaturen wordt vastgesteld op: 25 oktober 2016

De volledige wervingsprocedure (deelnemingsvoorwaarden, selectieprocedure en timing van de selectie) en de volledige functiebeschrijving kan je terugvinden in bijlage.

Solliciteren kan door je cv te sturen naar personeelsdienst.selecties@aalst.be.

Selectieprocedure

De selectieprocedure bestaat uit 3 onderdelen:
1) Schriftelijk gedeelte: vrijdag 18 november 2016
2) Praktisch gedeelte: zaterdag 3 december 2016 (indien veel kandidaten ook op 2 december 2016)
3) Mondeling gedeelte: vrijdag 9 december 2016 (indien veel kandidaten ook op 7 en/of 8 december 2016)

 

Voor meer info: Informatiebundel (functiebeschrijving, timing, voorwaarden, ...)

te contacteren dienstPersoneel - Selecties
Werf 9, 9300 Aalst zoek deze straat op het stadsplan
tel. 053 72 33 34
personeelsdienst.selecties@aalst.be


 naar top van pagina dit artikel afdrukken

 laatst gewijzigd op donderdag 29 september 2016

Vacature: Vrijwillig of beroeps hulpverlener-ambulanciers (m/v/x) 
Hulpverleningszone Zuid-Oost

De Stad Aalst is voor de Hulpverleningszone Zuid-Oost op zoek naar vrijwilliger of beroeps hulpverlener-ambulanciers. Inschrijven voor deze functie kan tot 3 oktober 2016.

Arbeidsvoorwaarden
- Vrijwilliger: start met bruto-uurloon van 12,61 EUR stijgend met anciënniteit.
-Beroeps: start met brutomaandloon van 1 935,04 EUR stijgend met anciënniteit en na benoeming.
- Bijkomende premies voor onregelmatige prestaties (zaterdag, zondag, feestdagen, nachtprestaties, ...)
- Extralegale voordelen (maaltijdcheques, hospitalisatiepremie, erkentelijkheidstoelage...)

Functieomschrijving
De hulpverlener-ambulancier staat in voor het verstrekken van dringende medische hulp, biedt administratieve ondersteuning van de ambulancedienst, maakt het ambulancemateriaal en de ambulancewagen startklaar en inzetbaar, en verleent neventaken in het kader van de dringende hulpverlening (logistieke taken, vorming/training/opleiding...).

De hulpverlener-ambulancier kan werken in een stresserende omgeving en kan omgaan met ernstige trauma’s, werkt in teamverband en streeft een positieve werksfeer na. Hij werkt in een permanentie en kan in een wachtdienst met oproep bij beschikbaarheid ingeschakeld worden.

Aanwervingsvoorwaarden
Houder zijn van een diploma of getuigschrift dat toegang geeft tot functies van niveau C binnen de Federale overheid zoals bedoeld in bijlage 1 van het KB van 2 oktober 1937.
Houder zijn van een rijbewijs B.
Bij de kandidaatstelling dient een kopie van het gevraagde diploma en een kopie van het rijbewijs gevoegd te worden.

Kandidatuurstelling
De uiterste datum voor het indienen van kandidaturen wordt vastgesteld op 3 oktober 2016.

De volledige wervingsprocedure (deelnemingsvoorwaarden, selectieprocedure en timing van de selectie) en de volledige functiebeschrijving kunt u aanvragen via team Selectie en Loopbaanontwikkeling.

Solliciteren kan via e-mail: personeelsdienst.selecties@aalst.be  

Selectieprocedure
1) Praktisch gedeelte op 28 oktober 2016
2) Mondeling gedeelte op 8 of 9 november 2016

Elk gedeelte is eliminerend.

 

Voor meer info: Informatiebundel (functiebeschrijving, timing, voorwaarden, ...)

te contacteren dienstPersoneel - Selecties
Werf 9, 9300 Aalst zoek deze straat op het stadsplan
tel. 053 72 33 34
personeelsdienst.selecties@aalst.be


 naar top van pagina dit artikel afdrukken

 laatst gewijzigd op vrijdag 16 september 2016

te contacteren dienstPersoneel - Selecties
Werf 9, 9300 Aalst zoek deze straat op het stadsplan
tel. 053 73 21 75
personeelsdienst.selecties@aalst.be