home-pagina
Grote Markt 3 9300 Aalst   
info@aalst.be   
053 77 9300     
foto Thuis in de stad

Tekst onleesbaar?


vacatures bij de stad

 
 
Is er een vacature bij de stad? Dan vind je dat in deze rubriek! Volg ook zeker de stad Aalst op LinkedIn en blijf zo op de hoogte van de vacatures!

Linkedin

Spontaan solliciteren kan ook steeds met het formulier kandidatuurstelling naar de dienst Personeel (e-mail: personeelsdienst.selecties@aalst.be)

Kijk ook eens naar de vacatures bij het OCMW: vacatures OCMW.

 

 

Vacature afdelingschef Sociale zaken 
Het OCMW Aalst zoekt een afdelingschef Sociale zaken.

Arbeidsvoorwaarden

 • weddeschaal: A4a-A4b (brutowedde tussen 3 525,08 EUR/maand en 5 374,74 EUR/maand, afhankelijk van aanvaarding van relevante anciënniteit en werkervaring)
 • extralegale voordelen (maaltijdcheques, gratis hospitalisatieverzekering, fietspremie...)
 • aantrekkelijke verlofregeling
 • opname in een wervingsreserve van 2 jaar, verlengbaar met 2 jaar
 • statutair

Functieomschrijving

De afdelingschef Sociale zaken staat vanuit een leidinggevende en overkoepelende positie in voor:

 • de realisatie van de strategische en operationele doelstellingen van deze dienst.
 • het ontwikkelen van een dienststructuur die afgestemd is op een klantgericht en modern dienstverleningsconcept.
 • de organisatie van de dienst zodanig dat er flexibel en pro-actief ingespeeld kan worden op nieuwe, opkomende behoeften en noden. 
 • het aangaan, afstemmen, opvolgen en bijsturen van samenwerkingsverbanden met lokale actoren in functie van de strategische en operationele doelstellingen van de dienst.
 • beleidsvoorbereiding en beleidsopvolging over relevante thema’s, in samenwerking met relevante partners.

Een uitgebreide functiebeschrijving kan je aanvragen via personeelsdienst.selecties@aalst.be

Aanwervingsvoorwaarden

 1. Je beschikt over een masterdiploma, ofwel een diploma van het hoger onderwijs van 2 cycli dat gelijkgesteld is met universitair onderwijs. Bij de kandidaatstelling dient een kopie van het gevraagde diploma te worden gevoegd (op sanctie van nietigheid).
 2. Je beschikt over minimum drie jaar beroepsrelevante ervaring, waaronder wordt verstaan: ervaring binnen het werkveld of in een leidinggevende functie.

Kandidatuurstelling

De kandidaturen kunnen enkel via het document ‘kandidatuurstelling afdelingschef Sociale
zaken' ingediend worden via personeelsdienst.selecties@aalst.be ter attentie van afdeling Personeel en Organisatie en dit ten laatste op 4 september 2015.

De uitgebreide functiebeschrijving en het document ‘kandidatuurstelling afdelingschef sociale zaken’ kunt u aanvragen via personeelsdienst.selecties@aalst.be of via afdeling Personeel en Organisatie, Gasthuisstraat 40, 9300 Aalst.

Selectieprocedure

 • schriftelijk gedeelte: week van 14 september 2015
 • assessment: tussen 1 en 15 oktober 2015
 • mondeling gedeelte (presentatie en interview): 23 oktober 2015

Om geslaagd te zijn, moet de kandidaat 60 % van de punten behalen op elk gedeelte
afzonderlijk, en 60 % op het geheel van het examen.

Elk gedeelte is eliminerend.

Voor meer info: functiebeschrijving

te contacteren dienstOCMW
 ,   zoek deze straat op het stadsplan


 naar top van pagina dit artikel afdrukken

 laatst gewijzigd op vrijdag 10 juli 2015

Vacature: deskundige Rechtspraktijk 
De Stad Aalst zoekt een deskundige Rechtspraktijk.

Arbeidsvoorwaarden

 • weddeschaal B1-B3 (brutowedde tussen 2318,78 EUR/maand en 3129,68 EUR/maand, afhankelijk van aanvaarding van relevante anciënniteit en werkervaring)
 • extralegale voordelen (maaltijdcheques, gratis hospitalisatieverzekering, fietspremie ...)
 • aantrekkelijke verlofregeling
 • contractueel

Functieomschrijving

Als deskundige rechtspraktijk ben je verantwoordelijk voor:

 • de verzekeringen en de aansprakelijkheidskwesties van de stadsorganisatie. Dit houdt in de opstart, het beheer, de afwikkeling, de nazorg in concrete dossiers en het preventief indekken van de aansprakelijkheid.
 • de voorbereiding van concrete juridische dossiers. Dit betekent het verzamelen en analyseren van de informatie verkregen van de stadsdiensten en andere organisaties en het voorstellen van oplossingen in deze dossiers.
 • het verzorgen van de administratieve modaliteiten bij genomen of te nemen beslissingen (bv. publicaties Belgisch Staatsblad, neerleggen stukken ter griffie, organisatie bijzondere en algemene vergaderingen, commissies, verslagen…).

Aanwervingsvoorwaarden

Je beschikt over een bachelordiploma, ofwel een diploma van het hoger onderwijs van één cyclus of daarmee gelijkgesteld onderwijs.

Bij de kandidaatstelling dient een kopie van het gevraagde diploma te worden gevoegd (op sanctie van nietigheid).

Kandidatuurstelling

De uiterste datum voor het indienen van de kandidaturen wordt vastgesteld op 16 augustus 2015.

De volledige wervingsprocedure (voorwaarden voor deelname, selectieprocedure en timing van de selectie) en functiebeschrijving kan je aanvragen via het team Selectie en loopbaanontwikkeling, Keizersplein 21, 9300 Aalst - 053 72 34 69 - personeelsdienst.selecties@aalst.be  

Selectieprocedure

 1. schriftelijk gedeelte: 3 september 2015
 2. mondeling gedeelte: 28 september 2015

Elk gedeelte is eliminerend.

Medewerkers van de stad worden aangeworven omwille van hun competenties, diploma en talent; los van leeftijd, culturele en sociale achtergrond, geslacht of seksuele geaardheid.

Voor meer info: deelnamevoorwaarden, functiebeschrijving, enz

te contacteren dienstPersoneel - Selecties
Keizersplein 21, 9300 Aalst zoek deze straat op het stadsplan
tel. 053 72 32 50
personeelsdienst.selecties@aalst.be

OPGELET! Correspondentieadres is Grote Markt 3, 9300 Aalst

Openingsuren:
maandag, dinsdag en donderdag: van 8.30 tot 11.30 uur en van 13.30 tot 16.30 uur
woensdag: van 8.30 tot 11.30 en van 13.30 tot 18.30 uur
vrijdag: van 8.30 tot 12 uur - 's namiddags gesloten

gesloten op zater-, zon- en feestdagen

De dienst Onthaal is doorlopend open tijdens de middag.

 8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  
 Ma 
 Di 
 Wo 
 Do 
 Vr 
 Za 
 Zo   
       open    momenteel open

 naar top van pagina dit artikel afdrukken

 laatst gewijzigd op vrijdag 17 juli 2015

Vacature deskundige woonkwaliteit 
De stad Aalst heeft een vacature voor deskundige woonkwaliteit

Arbeidsvoorwaarden

• Weddeschaal: B1-B3 (brutowedde tussen 2318,78 EUR/maand en 3129,68 EUR/maand,   afhankelijk van aanvaarding van relevante anciënniteit en werkervaring)
• Extralegale voordelen (maaltijdcheques; gratis hospitalisatieverzekering; fietspremie, ...)
• Aantrekkelijke verlofregeling
• Contract onbepaalde duur

Functieomschrijving

De deskundige Woonkwaliteit voert als expert woonkwaliteit decretale taken uit rond bewaking van de woonkwaliteit en inventarisatie van de leegstand.
De deskundige Woonkwaliteit neemt daarnaast ook ruimere taken op in kader van de uitvoering van het woonbeleid.

Aanwervingsvoorwaarden
Je beschikt over: 
Een bachelorsdiploma, ofwel een diploma van het hoger onderwijs van 1 cyclus of daarmee gelijkgesteld onderwijs

Bij de kandidaatstelling dient een kopie van het gevraagde diploma te worden gevoegd (op sanctie van nietigheid).

Kandidatuurstelling

De uiterste datum voor het indienen van de kandidaturen wordt vastgesteld op 4 augustus 2015.
De volledige wervingsprocedure (functiebeschrijving, voorwaarden voor deelname, selectieprocedure en timing van de selectie) kunt u aanvragen via: dienst Personeel & organisatie, Keizersplein 21 te 9300 Aalst , op het telefoonnummer 053 72 34 69 of via e-mailadres: personeelsdienst.selecties@aalst.be


Selectieprocedure

De selectieprocedure bestaat uit twee onderdelen:

1. Schriftelijk gedeelte: vindt plaats op 17 augustus 2015
2. Woningonderzoek gevolgd door een interview: vindt plaats op 4 september 2015

Om geslaagd te zijn moeten de kandidaten 60% behalen op elk onderdeel.

Medewerkers van de stad worden aangeworven omwille van hun competenties, diploma en talent; los van leeftijd, culturele en sociale achtergrond, geslacht of seksuele geaardheid.

Voor meer info: deelnamevoorwaarden, functiebeschrijving

te contacteren dienstPersoneel - Selecties
Keizersplein 21, 9300 Aalst zoek deze straat op het stadsplan
tel. 053 72 32 50
personeelsdienst.selecties@aalst.be

OPGELET! Correspondentieadres is Grote Markt 3, 9300 Aalst

Openingsuren:
maandag, dinsdag en donderdag: van 8.30 tot 11.30 uur en van 13.30 tot 16.30 uur
woensdag: van 8.30 tot 11.30 en van 13.30 tot 18.30 uur
vrijdag: van 8.30 tot 12 uur - 's namiddags gesloten

gesloten op zater-, zon- en feestdagen

De dienst Onthaal is doorlopend open tijdens de middag.

 8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  
 Ma 
 Di 
 Wo 
 Do 
 Vr 
 Za 
 Zo   
       open    momenteel open

 naar top van pagina dit artikel afdrukken

 laatst gewijzigd op dinsdag 23 juni 2015

Vacature diensthoofd Burgerzaken 
De Stad Aalst zoekt een diensthoofd Burgerzaken

Ben jij de gedreven teamspeler die met zijn/haar passie en talenten mee de stad Aalst naar het gewenste ambitieniveau brengt?

De stad Aalst is op zoek naar diensthoofd Burgerzaken die leidinggeven met slim netwerken kan combineren. Als diensthoofd burgerzaken sta je aan het hoofd van de kern van de stadsdienstverlening: de teams Burgerlijke stand en Bevolking (back office).

Jouw verantwoordelijkheden zijn:
- de dagelijkse aansturing van de teamverantwoordelijken,
- het uitbouwen van het netwerk in de sector,
- de organisatie van de back office dienstverlening.

Arbeidsvoorwaarden

- Weddeschaal: A4a-A4b (brutowedde tussen 3525,08 EUR/maand en 5374,74 EUR/maand, afhankelijk van aanvaarding van relevante anciënniteit en werkervaring)
- Extralegale voordelen (maaltijdcheques; gratis hospitalisatieverzekering; fietspremie, ...)
- Aantrekkelijke verlofregeling
- Statutair/contractueel

Aanwervingsvoorwaarden

Je beschikt over: 
Een masterdiploma, ofwel een diploma van het hoger onderwijs van 2 cycli dat gelijkgesteld werd met universitair onderwijs
EN 
Minimum 3 jaar relevante beroepservaring, waaronder wordt verstaan:
“hiërarchisch of projectmatig leidinggeven”

Bij de kandidaatstelling dient een kopie van het gevraagde diploma te worden gevoegd (op sanctie van nietigheid). De kandidaat bewijst, aan de hand van documenten, de 3 jaar beroepsrelevante (leidinggevende) ervaring.

Kandidatuurstelling

De uiterste datum voor het indienen van de kandidaturen wordt vastgesteld op 1 september 2015.
De volledige wervingsprocedure (functiebeschrijving, voorwaarden voor deelname, selectieprocedure en timing van de selectie) kunt u aanvragen via: dienst Personeel-Selecties, Keizersplein 21 te 9300 Aalst , op het telefoonnummer 053 72 34 69 of via e-mailadres: personeelsdienst.selecties@aalst.be

Selectieprocedure

1. Cv-screening op basis van de aanwervingsvoorwaarden
2. Schriftelijk gedeelte: 23 september 2015
3. Assessment: tussen 19 oktober en 6 november 2015
4. Interview: 16 november 2015

Elk gedeelte is eliminerend.

Medewerkers van de stad worden aangeworven omwille van hun competenties, diploma en talent; los van leeftijd, culturele en sociale achtergrond, geslacht of seksuele geaardheid.

Voor meer info: deelnamevoorwaarden, selectieprogramma, functiebeschrijving

te contacteren dienstPersoneel - Selecties
Keizersplein 21, 9300 Aalst zoek deze straat op het stadsplan
tel. 053 72 34 66
personeelsdienst.selecties@aalst.be

OPGELET! Correspondentieadres is Grote Markt 3, 9300 Aalst

Openingsuren:
maandag, dinsdag en donderdag: van 8.30 tot 11.30 uur en van 13.30 tot 16.30 uur
woensdag: van 8.30 tot 11.30 en van 13.30 tot 18.30 uur
vrijdag: van 8.30 tot 12 uur - 's namiddags gesloten

gesloten op zater-, zon- en feestdagen

De dienst Onthaal is doorlopend open tijdens de middag.

 8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  
 Ma 
 Di 
 Wo 
 Do 
 Vr 
 Za 
 Zo   
       open    momenteel open

 naar top van pagina dit artikel afdrukken

 laatst gewijzigd op donderdag 25 juni 2015

Vacature diensthoofd Publiekswerking 
De stadsorganisatie is op zoek naar een diensthoofd Publiekswerking

Ben jij de gedreven teamspeler die met zijn/haar passie en talenten mee de stad Aalst naar het gewenste ambitieniveau brengt?

De stad Aalst is op zoek naar een klantgerichte manager die leidinggeven en vernieuwen op een sterke manier kan combineren. Samen met jouw teams sta je op de frontlinie van onze dienstverlening. Als diensthoofd Publiekswerking sta je in voor de dagelijkse aansturing van alle klantgerichte stadsdiensten.

Hieronder vallen :
• team onthaal (contact center, onthaalbalie en snelbalie)
• team samenleven (balies: bevolking, burgerlijke stand, sociale zaken)
• team vreemdelingenzaken en inburgering
• team ruimtelijke en stedelijke ontwikkeling (balies: bouwen en wonen, ondernemen en werken en leefomgeving en mobiliteit)

Je bent eveneens verantwoordelijk voor het initiëren en leiden van tal van publieksgerichte vernieuwingsprojecten (slimme digitalisering, professionalisering telefonie, klantgerichte samenwerking).

Arbeidsvoorwaarden

- Weddeschaal: A4a-A4b (brutowedde tussen 3525,08 EUR/maand en 5374,74 EUR/maand, afhankelijk van aanvaarding van relevante anciënniteit en werkervaring)
- Extralegale voordelen (maaltijdcheques; gratis hospitalisatieverzekering; fietspremie, ...)
- Aantrekkelijke verlofregeling
- Statutair/contractueel

Aanwervingsvoorwaarden

Je beschikt over: 
Een masterdiploma, ofwel een diploma van het hoger onderwijs van 2 cycli dat gelijkgesteld werd met universitair onderwijs
EN 
Minimum 3 jaar relevante beroepservaring, waaronder wordt verstaan:
“ervaring in een hiërarchisch leidinggevende functie”

Bij de kandidaatstelling dient een kopie van het gevraagde diploma te worden gevoegd (op sanctie van nietigheid). De kandidaat bewijst, aan de hand van documenten, de 3 jaar beroepsrelevante (leidinggevende) ervaring.

Kandidatuurstelling

De uiterste datum voor het indienen van de kandidaturen wordt vastgesteld op 1 september 2015.
De volledige wervingsprocedure (functiebeschrijving, voorwaarden voor deelname, selectieprocedure en timing van de selectie) kunt u aanvragen via: dienst Personeel-Selecties, Keizersplein 21 te 9300 Aalst , op het telefoonnummer 053 72 34 69 of via e-mailadres: personeelsdienst.selecties@aalst.be

Selectieprocedure

1. Cv-screening op basis van de aanwervingsvoorwaarden
2. Thuisopdracht : wordt verstuurd op 17 september, moet ingediend worden ten laatste op 30 september 2015
3. Assessment: tussen 19 oktober en 6 november 2015
4. Interview: 16 november 2015

Elk gedeelte is eliminerend.

Medewerkers van de stad worden aangeworven omwille van hun competenties, diploma en talent; los van leeftijd, culturele en sociale achtergrond, geslacht of seksuele geaardheid.

Voor meer info: selectieprocedure, functiebeschrijving, voorwaarden

te contacteren dienstPersoneel - Selecties
Keizersplein 21, 9300 Aalst zoek deze straat op het stadsplan
tel. 053 72 32 50
personeelsdienst.selecties@aalst.be

OPGELET! Correspondentieadres is Grote Markt 3, 9300 Aalst

Openingsuren:
maandag, dinsdag en donderdag: van 8.30 tot 11.30 uur en van 13.30 tot 16.30 uur
woensdag: van 8.30 tot 11.30 en van 13.30 tot 18.30 uur
vrijdag: van 8.30 tot 12 uur - 's namiddags gesloten

gesloten op zater-, zon- en feestdagen

De dienst Onthaal is doorlopend open tijdens de middag.

 8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  
 Ma 
 Di 
 Wo 
 Do 
 Vr 
 Za 
 Zo   
       open    momenteel open

 naar top van pagina dit artikel afdrukken

 laatst gewijzigd op donderdag 25 juni 2015

Vacature HR-projectleider 
Wij zijn op zoek naar een HR-projectleider. Ben jij een HR generalist op zoek naar een nieuwe uitdaging? Stel je dan zeker kandidaat!

Arbeidsvoorwaarden

 • weddeschaal: A1a-A2a (brutowedde tussen 2928,63 EUR/maand en 4852,01 EUR/maand, afhankelijk van aanvaarding van relevante anciënniteit en werkervaring)
 • extralegale voordelen (maaltijdcheques, gratis hospitalisatieverzekering, fietspremie...)
 • aantrekkelijke verlofregeling
 • opname in een wervingsreserve van 2 jaar, eventueel verlengbaar met 2 jaar
 • contractueel / statutair

Functieomschrijving

De HR-projectleider vertaalt het HR-beleid naar praktische HR-instrumenten en -richtlijnen en geeft beleidsinput vanuit het eigen expertisedomein. Als lid van het team Selectie en loopbaanontwikkeling sta je mee in voor het realiseren van de operationele doelstellingen:

 • Een intern en extern competentie- en talentgericht selectiebeleid voeren in functie van het aanwerven en behouden van betrokken en klantgerichte personeelsleden.
 • Competenties en talenten van personeelsleden optimaal inzetten in functie van de realisatie van de organisatiedoelstellingen.
 • Een preventief en ondersteunend beleid inzake welzijn op het werk uitbouwen.
 • De strategie van de organisatie ondersteunen door het initiëren van managementtechnieken en instrumenten voor organisatieontwikkeling.

Een uitgebreide functiebeschrijving kan je aanvragen via ocmwselecties@aalst.be

Aanwervingsvoorwaarden
Je beschikt over een masterdiploma, ofwel een diploma van het hoger onderwijs van 2 cycli dat gelijkgesteld is met universitair onderwijs.

Bij de kandidaatstelling dient een kopie van het gevraagde diploma te worden gevoegd (op sanctie van nietigheid).

Kandidatuurstelling

De uiterste datum voor het indienen van de kandidaturen wordt vastgesteld op 15 augustus 2015.

De functiebeschrijving en voorwaarden voor deelname kan je aanvragen via: dienst Personeel en organisatie, team Selectie en loopbaanontwikkeling, Keizersplein 21 te 9300 Aalst - 053 72 34 69 - ocmwselecties@aalst.be  

Selectieprocedure

De selectieprocedure zal plaatsvinden tussen 15 september en 30 november 2015.
De specifieke selectie onderdelen en bijhorende data worden begin september gecommuniceerd.

Om geslaagd te zijn, moet de kandidaat 60 % van de punten behalen op elk gedeelte afzonderlijk en 60 % op het geheel van de selectieprocedure.
Elk gedeelte is eliminerend.

 

Voor meer info: functiebeschrijving, voorwaarden

te contacteren dienstPersoneel - Selecties
Keizersplein 21, 9300 Aalst zoek deze straat op het stadsplan
tel. 053 72 32 50
personeelsdienst.selecties@aalst.be

OPGELET! Correspondentieadres is Grote Markt 3, 9300 Aalst

Openingsuren:
maandag, dinsdag en donderdag: van 8.30 tot 11.30 uur en van 13.30 tot 16.30 uur
woensdag: van 8.30 tot 11.30 en van 13.30 tot 18.30 uur
vrijdag: van 8.30 tot 12 uur - 's namiddags gesloten

gesloten op zater-, zon- en feestdagen

De dienst Onthaal is doorlopend open tijdens de middag.

 8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  
 Ma 
 Di 
 Wo 
 Do 
 Vr 
 Za 
 Zo   
       open    momenteel open

 naar top van pagina dit artikel afdrukken

 laatst gewijzigd op dinsdag 28 juli 2015

Vacature ingenieur technieken 
De Stad Aalst zoekt een ingenieur technieken.

Ben jij de gedreven ingenieur technieken die we zoeken? Wil je onze expert op het vlak van HVAC, energie en REG zijn en ook de trekker in de verduurzaming van ons stadspatrimonium? Heb je een brede interesse in alle technieken en ben je klaar voor het leiden van technische totaalprojecten en de daarmee verbonden werfopvolging? Zo ja, aarzel niet om te solliciteren voor deze uitdagende job in een dynamische werkomgeving!

Arbeidsvoorwaarden

- Weddeschaal: A1a-A2a (brutowedde tussen 2928,63 EUR/maand en 4852,74 EUR/maand, afhankelijk van aanvaarding van relevante anciënniteit en werkervaring)
- Extralegale voordelen (maaltijdcheques; gratis hospitalisatieverzekering; fietspremie...)
- Aantrekkelijke verlofregeling
- Statutair/contractueel

Aanwervingsvoorwaarden
Je beschikt over:
Een diploma industrieel ingenieur
Bij de kandidaatstelling dient een kopie van het gevraagde diploma te worden gevoegd (op sanctie van nietigheid).

Kandidatuurstelling

De uiterste datum voor het indienen van de kandidaturen wordt vastgesteld op
16 augustus 2015.
De volledige wervingsprocedure (functiebeschrijving, voorwaarden voor deelname, selectieprocedure en timing van de selectie) kun je aanvragen via: team Selectie en loopbaanontwikkeling, Keizersplein 21 te 9300 Aalst , op het telefoonnummer 053 72 34 69 of via e-mailadres: personeelsdienst.selecties@aalst.be.  

Selectieprocedure

1. Schriftelijk gedeelte: 2 september 2015
2. Mondeling gedeelte: 21 september 2015

Elk gedeelte is eliminerend.

 

Voor meer info: functiebeschrijving, selectieprogramma, enz

te contacteren dienstPersoneel - Selecties
Keizersplein 21, 9300 Aalst zoek deze straat op het stadsplan
tel. 053 72 32 50
personeelsdienst.selecties@aalst.be

OPGELET! Correspondentieadres is Grote Markt 3, 9300 Aalst

Openingsuren:
maandag, dinsdag en donderdag: van 8.30 tot 11.30 uur en van 13.30 tot 16.30 uur
woensdag: van 8.30 tot 11.30 en van 13.30 tot 18.30 uur
vrijdag: van 8.30 tot 12 uur - 's namiddags gesloten

gesloten op zater-, zon- en feestdagen

De dienst Onthaal is doorlopend open tijdens de middag.

 8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  
 Ma 
 Di 
 Wo 
 Do 
 Vr 
 Za 
 Zo   
       open    momenteel open

 naar top van pagina dit artikel afdrukken

 laatst gewijzigd op woensdag 1 juli 2015

Vacature projectco÷rdinator inburgering 
De Stad Aalst zoekt een projectco÷rdinator Inburgering

Arbeidsvoorwaarden

• Weddeschaal: B1-B3 (brutowedde tussen 2318,78 EUR/maand en 3129,68 EUR/maand, afhankelijk van aanvaarding van relevante anciënniteit en werkervaring)
• Extralegale voordelen (maaltijdcheques; gratis hospitalisatieverzekering; fietspremie, ...)
• Aantrekkelijke verlofregeling
• Contract onbepaalde duur

Functieomschrijving

De projectcoördinator is een administratieve duizendpoot die instaat voor het opstarten en opvolgen van uiteenlopende projecten met betrekking tot inburgering.

Ben je gebeten door projectmatig werken? Kan je vlot communiceren via diverse kanalen en ben je flexibel? Bekijk dan zeker en vast de uitgebreide functiebeschrijving!

Aanwervingsvoorwaarden

Je beschikt over: 
Een bachelorsdiploma, ofwel een diploma van het hoger onderwijs van 1 cyclus of daarmee gelijkgesteld onderwijs

Kandidatuurstelling

De uiterste datum voor het indienen van de kandidaturen wordt vastgesteld op 4 augustus 2015.
De volledige wervingsprocedure (functiebeschrijving, voorwaarden voor deelname, selectieprocedure en timing van de selectie) kan je aanvragen via: dienst Personeel & organisatie, Keizersplein 21 te 9300 Aalst , op het telefoonnummer 053 72 34 69 of via e-mailadres: personeelsdienst.selecties@aalst.be

Opgelet!
De kandidaturen kunnen enkel ingediend worden d.m.v. het formulier ‘kandidatuurstelling’ (in word-versie op te vragen bij de dienst P&O)
Bij de kandidaatstelling dient een kopie van het gevraagde diploma te worden gevoegd (op sanctie van nietigheid).

Selectieprocedure

De selectieprocedure bestaat uit:

1. een schriftelijk gedeelte: 19 augustus 2015
2. een mondeling gedeelte (presentatie + interview): 9 september 2015

Om geslaagd te zijn moeten de kandidaten 60% behalen op elk onderdeel. Elk onderdeel is eliminerend.

Medewerkers van de stad worden aangeworven omwille van hun competenties, diploma en talent; los van leeftijd, culturele en sociale achtergrond, geslacht of seksuele geaardheid.

Voor meer info: aanwervingsvoorwaarden, functiebeschrijving

te contacteren dienstPersoneel - Selecties
Keizersplein 21, 9300 Aalst zoek deze straat op het stadsplan
tel. 053 72 32 50
personeelsdienst.selecties@aalst.be

OPGELET! Correspondentieadres is Grote Markt 3, 9300 Aalst

Openingsuren:
maandag, dinsdag en donderdag: van 8.30 tot 11.30 uur en van 13.30 tot 16.30 uur
woensdag: van 8.30 tot 11.30 en van 13.30 tot 18.30 uur
vrijdag: van 8.30 tot 12 uur - 's namiddags gesloten

gesloten op zater-, zon- en feestdagen

De dienst Onthaal is doorlopend open tijdens de middag.

 8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  
 Ma 
 Di 
 Wo 
 Do 
 Vr 
 Za 
 Zo   
       open    momenteel open

 naar top van pagina dit artikel afdrukken

 laatst gewijzigd op dinsdag 23 juni 2015

te contacteren dienstPersoneel - Selecties
Keizersplein 21, 9300 Aalst zoek deze straat op het stadsplan
tel. 053 73 21 75
personeelsdienst.selecties@aalst.be

OPGELET! Correspondentieadres is Grote Markt 3, 9300 Aalst

Openingsuren:
maandag, dinsdag en donderdag: van 8.30 tot 11.30 uur en van 13.30 tot 16.30 uur
woensdag: van 8.30 tot 11.30 en van 13.30 tot 18.30 uur
vrijdag: van 8.30 tot 12 uur - 's namiddags gesloten

gesloten op zater-, zon- en feestdagen

De dienst Onthaal is doorlopend open tijdens de middag.

 8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  
 Ma 
 Di 
 Wo 
 Do 
 Vr 
 Za 
 Zo   
       open    momenteel open