home-pagina
Grote Markt 3 9300 Aalst   
info@aalst.be   
053 77 9300     
foto Thuis in de stad

Tekst onleesbaar?


vacatures bij de stad

 
 
Is er een vacature bij de stad? Dan vind je dat in deze rubriek! Volg ook zeker de stad Aalst op LinkedIn en blijf zo op de hoogte van de vacatures!

Linkedin

Spontaan solliciteren kan ook steeds met het formulier kandidatuurstelling naar de dienst Personeel (e-mail: personeelsdienst.selecties@aalst.be)

Kijk ook eens naar de vacatures bij het OCMW: vacatures OCMW.

 

 

Vacature teamverantwoordelijke Vergunningen 
De Stad Aalst zoekt een teamverantwoordelijke Vergunningen.

Arbeidsvoorwaarden

 • Weddeschaal: A1-A3 (brutowedde tussen 3525,08 EUR/maand en 5153,58 EUR/maand, afhankelijk van aanvaarding van relevante anciënniteit en werkervaring)
 • Extralegale voordelen (maaltijdcheques; gratis hospitalisatieverzekering; fietspremie, ...)
 • Aantrekkelijke verlofregeling
 • Statutair

Functieomschrijving
De teamverantwoordelijke Vergunningen staat in voor het aansturen van het team en het adviseren van stedenbouwkundige aanvragen. Vanuit een leidinggevende positie staat de teamverantwoordelijke Vergunningen in voor de realisatie van de operationele doelstellingen die betrekking hebben op het team en levert input voor beleidsbeslissingen.

Aanwervingsvoorwaarden
Je beschikt over een masterdiploma, ofwel een diploma van het hoger onderwijs van twee cycli of daarmee gelijkgesteld onderwijs.

Bij de kandidaatstelling dient een kopie van het gevraagde diploma te worden gevoegd (op sanctie van nietigheid).

Kandidatuurstelling
De uiterste datum voor het indienen van de kandidaturen wordt vastgesteld op 13 oktober 2015.

De volledige wervingsprocedure (voorwaarden voor deelname, selectieprocedure en timing van de selectie) en functiebeschrijving kunt u aanvragen via het team Selectie en loopbaanontwikkeling, Keizersplein 21 te 9300 Aalst , op het telefoonnummer 053 72 34 69 of via e-mailadres: personeelsdienst.selecties@aalst.be.

Selectieprocedure

 1. Schriftelijk gedeelte: 28 oktober 2015
 2. Assessment: tussen 16 en 25 november 2015
 3. Mondeling gedeelte: 2 december 2015

Elk gedeelte is eliminerend.

 

Voor meer info: Functiebeschrijving, selectieprogramma, enz

te contacteren dienstPersoneel - Selecties
Keizersplein 21, 9300 Aalst zoek deze straat op het stadsplan
tel. 053 72 32 50
personeelsdienst.selecties@aalst.be

OPGELET! Correspondentieadres is Grote Markt 3, 9300 Aalst

Openingsuren:
maandag, dinsdag en donderdag: van 8.30 tot 11.30 uur en van 13.30 tot 16.30 uur
woensdag: van 8.30 tot 11.30 en van 13.30 tot 18.30 uur
vrijdag: van 8.30 tot 12 uur - 's namiddags gesloten

gesloten op zater-, zon- en feestdagen

De dienst Onthaal is doorlopend open tijdens de middag.

 8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  
 Ma 
 Di 
 Wo 
 Do 
 Vr 
 Za 
 Zo   
       open    momenteel open

 naar top van pagina dit artikel afdrukken

 laatst gewijzigd op woensdag 16 september 2015

Vacature Vlaremambtenaar 
De Stad Aalst zoekt een Vlaremambtenaar.

Arbeidsvoorwaarden

 • Weddeschaal: A1a-A2a (brutowedde tussen 2928,63 EUR/maand en 4852,74 EUR/maand, afhankelijk van aanvaarding van relevante anciënniteit en werkervaring)
 • Extralegale voordelen (maaltijdcheques; gratis hospitalisatieverzekering; fietspremie, ...)
 • Aantrekkelijke verlofregeling 
 • Contract bepaalde duur (vervanging van een langdurige ziekte)

Functieomschrijving

 • Adviseren van het college van burgemeester en schepen met betrekking tot diverse dossiers in het kader van milieuhygiëne
 • Opvangen van acute problemen m.b.t. milieu;
 • Controleren op de naleving wetten, decreten, uitvoeringsbesluiten, omzendbrieven en reglementeringen inzake milieuhygiëne;
 • Opmaken van technische verslagen op vraag van het parket en i.s.m. de politie;
  • Overleggen met en adviseren van de burgemeester in het kader van de toezichtsbevoegdheid;
 • Opvolgen van de vaststellingen door milieu-inspectie
 • Gemeentelijke toezichthouder in het kader van milieuhandhavingsdecreet
 • Stimuleren van bevolking, bedrijven en gemeentelijke diensten tot het aannemen van een meer milieubewuste houding.

Aanwervingsvoorwaarden

 • Je beschikt over een masterdiploma, ofwel een diploma van het hoger onderwijs van 2 cycli dat gelijkgesteld werd met universitair onderwijs
  EN
 • Je bent in het bezit van een bekwaamheidsbewijs conform artikel 61 van Titel I van het Vlarem (Vlarembekwaamheidsbewijs)
  EN
  • Je bent in het bezit van een rijbewijs B
  Bij de kandidaatstelling dient een kopie van het gevraagde diploma te worden gevoegd (op sanctie van nietigheid).

Kandidatuurstelling
De uiterste datum voor het indienen van de kandidaturen wordt vastgesteld op 7 oktober 2015.

Kandidaturen (CV + kopie diploma en attesten) kunnen ingediend worden via personeelsdienst.selecties@aalst.be of via het team Selectie en loopbaanontwikkeling, Keizersplein 21 te 9300 Aalst. Ook de uitgebreide functiebeschrijving kan hier opgevraagd worden.

Selectieprocedure
De selectieprocedure bestaat uit een gestructureerd interview dat kan aangevuld worden met een voorbereidende opdracht en zal plaatsvinden op 15 oktober 2015.

te contacteren dienstPersoneel - Selecties
Keizersplein 21, 9300 Aalst zoek deze straat op het stadsplan
tel. 053 72 34 66
personeelsdienst.selecties@aalst.be

OPGELET! Correspondentieadres is Grote Markt 3, 9300 Aalst

Openingsuren:
maandag, dinsdag en donderdag: van 8.30 tot 11.30 uur en van 13.30 tot 16.30 uur
woensdag: van 8.30 tot 11.30 en van 13.30 tot 18.30 uur
vrijdag: van 8.30 tot 12 uur - 's namiddags gesloten

gesloten op zater-, zon- en feestdagen

De dienst Onthaal is doorlopend open tijdens de middag.

 8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  
 Ma 
 Di 
 Wo 
 Do 
 Vr 
 Za 
 Zo   
       open    momenteel open

 naar top van pagina dit artikel afdrukken

 laatst gewijzigd op woensdag 23 september 2015

te contacteren dienstPersoneel - Selecties
Keizersplein 21, 9300 Aalst zoek deze straat op het stadsplan
tel. 053 73 21 75
personeelsdienst.selecties@aalst.be

OPGELET! Correspondentieadres is Grote Markt 3, 9300 Aalst

Openingsuren:
maandag, dinsdag en donderdag: van 8.30 tot 11.30 uur en van 13.30 tot 16.30 uur
woensdag: van 8.30 tot 11.30 en van 13.30 tot 18.30 uur
vrijdag: van 8.30 tot 12 uur - 's namiddags gesloten

gesloten op zater-, zon- en feestdagen

De dienst Onthaal is doorlopend open tijdens de middag.

 8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  
 Ma 
 Di 
 Wo 
 Do 
 Vr 
 Za 
 Zo   
       open    momenteel open