home-pagina
Grote Markt 3 9300 Aalst   
info@aalst.be   
053 77 9300     
foto Thuis in de stad

Tekst onleesbaar?


vacatures bij de stad

 
 
Is er een vacature bij de stad? Dan vind je dat in deze rubriek! Volg ook zeker de stad Aalst op LinkedIn en blijf zo op de hoogte van de vacatures!

Linkedin

Spontaan solliciteren kan ook steeds met het formulier kandidatuurstelling naar de dienst Personeel (e-mail: personeelsdienst.selecties@aalst.be)

Kijk ook eens naar de vacatures bij het OCMW: vacatures OCMW.

 

 

Vacature afdelingschef Sociale zaken 
Het OCMW Aalst zoekt een afdelingschef Sociale zaken.

Arbeidsvoorwaarden

 • weddeschaal: A4a-A4b (brutowedde tussen 3 525,08 EUR/maand en 5 374,74 EUR/maand, afhankelijk van aanvaarding van relevante anciënniteit en werkervaring)
 • extralegale voordelen (maaltijdcheques, gratis hospitalisatieverzekering, fietspremie...)
 • aantrekkelijke verlofregeling
 • opname in een wervingsreserve van 2 jaar, verlengbaar met 2 jaar
 • statutair

Functieomschrijving

De afdelingschef Sociale zaken staat vanuit een leidinggevende en overkoepelende positie in voor:

 • de realisatie van de strategische en operationele doelstellingen van deze dienst.
 • het ontwikkelen van een dienststructuur die afgestemd is op een klantgericht en modern dienstverleningsconcept.
 • de organisatie van de dienst zodanig dat er flexibel en pro-actief ingespeeld kan worden op nieuwe, opkomende behoeften en noden. 
 • het aangaan, afstemmen, opvolgen en bijsturen van samenwerkingsverbanden met lokale actoren in functie van de strategische en operationele doelstellingen van de dienst.
 • beleidsvoorbereiding en beleidsopvolging over relevante thema’s, in samenwerking met relevante partners.

Een uitgebreide functiebeschrijving kan je aanvragen via personeelsdienst.selecties@aalst.be

Aanwervingsvoorwaarden

 1. Je beschikt over een masterdiploma, ofwel een diploma van het hoger onderwijs van 2 cycli dat gelijkgesteld is met universitair onderwijs. Bij de kandidaatstelling dient een kopie van het gevraagde diploma te worden gevoegd (op sanctie van nietigheid).
 2. Je beschikt over minimum drie jaar beroepsrelevante ervaring, waaronder wordt verstaan: ervaring binnen het werkveld of in een leidinggevende functie.

Kandidatuurstelling

De kandidaturen kunnen enkel via het document ‘kandidatuurstelling afdelingschef Sociale
zaken' ingediend worden via personeelsdienst.selecties@aalst.be ter attentie van afdeling Personeel en Organisatie en dit ten laatste op 4 september 2015.

De uitgebreide functiebeschrijving en het document ‘kandidatuurstelling afdelingschef sociale zaken’ kunt u aanvragen via personeelsdienst.selecties@aalst.be of via afdeling Personeel en Organisatie, Gasthuisstraat 40, 9300 Aalst.

Selectieprocedure

 • schriftelijk gedeelte: week van 14 september 2015
 • assessment: tussen 1 en 15 oktober 2015
 • mondeling gedeelte (presentatie en interview): 23 oktober 2015

Om geslaagd te zijn, moet de kandidaat 60 % van de punten behalen op elk gedeelte
afzonderlijk, en 60 % op het geheel van het examen.

Elk gedeelte is eliminerend.

Voor meer info: functiebeschrijving

te contacteren dienstOCMW
 ,   zoek deze straat op het stadsplan


 naar top van pagina dit artikel afdrukken

 laatst gewijzigd op vrijdag 10 juli 2015

Vacature co÷rdinator gebiedsgerichte werking 
De stad heeft een vacature voor een co÷rdinator gebiedsgerichte werking.

Arbeidsvoorwaarden

 • Weddeschaal: A1a-A2a (brutowedde tussen 2928,63 EUR/maand en 4852,74 EUR/maand, afhankelijk van aanvaarding van relevante anciënniteit en werkervaring)
  Extralegale voordelen (maaltijdcheques; gratis hospitalisatieverzekering; fietspremie, ...)
 • Aantrekkelijke verlofregeling
 • Contract bepaalde duur (tot 31/12/2018)

Functieomschrijving
De stad Aalst wil met gebiedsgerichte werking de fysieke en sociale leefbaarheid in buurten en wijken verhogen en de betrokkenheid van bewoners versterken. Gebiedsgerichte werking ondersteunt, stimuleert en faciliteert initiatieven die inzetten op fysieke (de 'stenen') en sociale (de mensen) kwaliteit van wonen en leven in buurten en wijken. De coördinator gebiedsgerichte werking past de visie toe in een beperkt aantal wijken van de stad. Op langere termijn voorziet de stad een ondersteunend beleid naar alle wijken.
Gebiedsgerichte werking wil de integrale werking doorheen de organisatie versterken door middel van een horizontale insteek, een sterke samenwerking met verschillende diensten en partners en de methodiek van projectwerking.
De coördinator gebiedsgerichte werking dient het gebiedsgericht beleid van de Stad Aalst verder te ontwikkelen en sterker in te bedden in de organisatie.

Aanwervingsvoorwaarden
Je beschikt over een masterdiploma, ofwel een diploma van het hoger onderwijs van 2 cycli dat gelijkgesteld werd met universitair onderwijs.

Bij de kandidaatstelling dient een kopie van het gevraagde diploma te worden gevoegd (op sanctie van nietigheid).

Kandidatuurstelling
De uiterste datum voor het indienen van de kandidaturen wordt vastgesteld op 30 september 2015.

Kandidaturen (CV + kopie diploma) kunnen ingediend worden via personeelsdienst.selecties@aalst.be of via het team Selectie en loopbaanontwikkeling, Keizersplein 21 te 9300 Aalst. Ook de uitgebreide functiebeschrijving kan hier opgevraagd worden.

Selectieprocedure
De selectieprocedure bestaat uit een gestructureerd interview dat kan aangevuld worden met een voorbereidende opdracht en zal plaatsvinden op 12 oktober 2015.

 

Voor meer info: functiebeschrijving

te contacteren dienstPersoneel - Selecties
Keizersplein 21, 9300 Aalst zoek deze straat op het stadsplan
tel. 053 72 32 50
personeelsdienst.selecties@aalst.be

OPGELET! Correspondentieadres is Grote Markt 3, 9300 Aalst

Openingsuren:
maandag, dinsdag en donderdag: van 8.30 tot 11.30 uur en van 13.30 tot 16.30 uur
woensdag: van 8.30 tot 11.30 en van 13.30 tot 18.30 uur
vrijdag: van 8.30 tot 12 uur - 's namiddags gesloten

gesloten op zater-, zon- en feestdagen

De dienst Onthaal is doorlopend open tijdens de middag.

 8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  
 Ma 
 Di 
 Wo 
 Do 
 Vr 
 Za 
 Zo   
       open    momenteel open

 naar top van pagina dit artikel afdrukken

 laatst gewijzigd op donderdag 13 augustus 2015

Vacature deskundige handhaving Ruimtelijke Ordening 
De Stad Aalst zoekt een deskundige handhaving Ruimtelijke Ordening. Heb jij ruimtelijk inzicht, een basiskennis bouwtechnische aspecten en kan je een bouwplan interpreteren? Dan is deze vacature misschien iets voor jou!

Beknopte functiebeschrijving

De deskundige handhaving staat in de uitvoering van het handhavingsbeleid zoals bepaald door het bestuur teneinde bij te dragen tot de uitvoering van het gemeentelijke stedenbouwkundige beleid.

De deskundige handhaving heeft ruimtelijk inzicht, basiskennis bouwtechnische aspecten, kan een bouwplan interpreteren en zorgt, samen met een jurist, voor de juridisch-administratieve aspecten van stedenbouwkundige dossiers.

Arbeidsvoorwaarden

Weddeschaal: B1-B3 (brutowedde tussen 2318,78 EUR/maand en 3129,68 EUR/maand, afhankelijk van aanvaarding van relevante anciënniteit en werkervaring)
Extralegale voordelen (maaltijdcheques; gratis hospitalisatieverzekering; fietspremie, ...)Aantrekkelijke verlofregeling
Statutair

Aanwervingsvoorwaarden
Je beschikt over een bachelorsdiploma, ofwel een diploma van het hoger onderwijs van 1 cyclus of daarmee gelijkgesteld onderwijs.

Bij de kandidaatstelling dient een kopie van het gevraagde diploma te worden gevoegd (op sanctie van nietigheid).

Kandidatuurstelling

De uiterste datum voor het indienen van de kandidaturen wordt vastgesteld op
14 september 2015.
De volledige wervingsprocedure (functiebeschrijving, voorwaarden voor deelname, selectieprocedure en timing van de selectie) kun je aanvragen via: team Selectie en loopbaanontwikkeling, Keizersplein 21 te 9300 Aalst , op het telefoonnummer 053 72 34 69 of via e-mailadres: personeelsdienst.selecties@aalst.be.  

Selectieprocedure

1. Schriftelijk gedeelte: 29 september 2015
2. Mondeling gedeelte: 27 oktober 2015

Elk gedeelte is eliminerend.

Nuttige informatie/relevante links

www.ruimtelijkeordening.be

• Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening
Titel I. Inleidende bepalingen
Hoofdstuk I. Doelstellingen en begrippen

Titel IV. Vergunningenbeleid
Hoofdstuk I. Definities + Hoofdstuk II. Vergunningsplicht
+ Hoofdstuk VI. Geldingsduur en wijzigbaarheid

Titel VI. Handhavingsmaatregelen
Hoofdstuk I. Strafbepalingen

• Uitvoeringsbesluiten
Vrijstellingenbesluit
Meldingsplicht
Meer informatie hierover vind je in de brochure ‘Stedenbouwkundige vergunning, melding en vrijstelling’, terug te vinden op dezelfde website bij ‘publicaties’.

 

Voor meer info: Functiebeschrijving, selectieprogramma, enz

te contacteren dienstPersoneel - Selecties
Keizersplein 21, 9300 Aalst zoek deze straat op het stadsplan
tel. 053 72 32 50
personeelsdienst.selecties@aalst.be

OPGELET! Correspondentieadres is Grote Markt 3, 9300 Aalst

Openingsuren:
maandag, dinsdag en donderdag: van 8.30 tot 11.30 uur en van 13.30 tot 16.30 uur
woensdag: van 8.30 tot 11.30 en van 13.30 tot 18.30 uur
vrijdag: van 8.30 tot 12 uur - 's namiddags gesloten

gesloten op zater-, zon- en feestdagen

De dienst Onthaal is doorlopend open tijdens de middag.

 8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  
 Ma 
 Di 
 Wo 
 Do 
 Vr 
 Za 
 Zo   
       open    momenteel open

 naar top van pagina dit artikel afdrukken

 laatst gewijzigd op dinsdag 25 augustus 2015

Vacature financieel administratief co÷rdinator 
Sport AG zoekt een financieel administratief co÷rdinator.

Arbeidsvoorwaarden

 • Weddeschaal: B4-B5 (brutowedde tussen 2673,97 EUR/maand en 4356,08 EUR/maand, afhankelijk van aanvaarding van relevante anciënniteit en werkervaring)
 • Extralegale voordelen (maaltijdcheques; gratis hospitalisatieverzekering; fietspremie, ...)
 • Aantrekkelijke verlofregeling
 • Contract onbepaalde duur

Functieomschrijving
Als financieel-administratief coördinator neem je actief deel aan de uitbouw van een duurzaam financieel beleid, waarbij wordt toegezien op een correcte registratie van de inkomsten en uitgaven voorzien in het budget. Op die manier werk je mee aan het efficiënt gebruik van de middelen van het sportAG zodat deze zijn doelstelling kan realiseren.
Als financieel-administratief coördinator voer je ook diverse administratieve taken uit en fungeer je als eerstelijnsaanspreekpunt m.b.t. communicatie en marketing.

Aanwervingsvoorwaarden
Je beschikt over:
Een bachelorsdiploma, ofwel een diploma van het hoger onderwijs van 1 cyclus of daarmee gelijkgesteld onderwijs
EN
Een absolute vereiste van minstens 3 jaar relevante beroepservaring (wordt beoordeeld door de selectiecommissie)

Bij de kandidaatstelling dient een kopie van het gevraagde diploma te worden gevoegd (op sanctie van nietigheid).

Kandidatuurstelling
De uiterste datum voor het indienen van de kandidaturen wordt vastgesteld op 10 september 2015.

De volledige wervingsprocedure (voorwaarden voor deelname, selectieprocedure en timing van de selectie) en functiebeschrijving kun je aanvragen via het team Selectie en loopbaanontwikkeling, Keizersplein 21 te 9300 Aalst , op het telefoonnummer 053 72 34 69 of via e-mailadres: personeelsdienst.selecties@aalst.be.  

Selectieprocedure
Uiterste datum indienen kandidatuur: 10 september 2015
Schriftelijk gedeelte: datum nog te bepalen
Mondeling gedeelte: datum nog te bepalen

Elk gedeelte is eliminerend.

 

Voor meer info: functiebeschrijving

te contacteren dienstPersoneel - Selecties
Keizersplein 21, 9300 Aalst zoek deze straat op het stadsplan
tel. 053 72 32 50
personeelsdienst.selecties@aalst.be

OPGELET! Correspondentieadres is Grote Markt 3, 9300 Aalst

Openingsuren:
maandag, dinsdag en donderdag: van 8.30 tot 11.30 uur en van 13.30 tot 16.30 uur
woensdag: van 8.30 tot 11.30 en van 13.30 tot 18.30 uur
vrijdag: van 8.30 tot 12 uur - 's namiddags gesloten

gesloten op zater-, zon- en feestdagen

De dienst Onthaal is doorlopend open tijdens de middag.

 8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  
 Ma 
 Di 
 Wo 
 Do 
 Vr 
 Za 
 Zo   
       open    momenteel open

 naar top van pagina dit artikel afdrukken

 laatst gewijzigd op dinsdag 11 augustus 2015

Vacature ICT-ontwikkelaar 
De Stad Aalst heeft een vacature voor een ICT-ontwikkelaar.

Arbeidsvoorwaarden

 • Weddeschaal B1-B3 (brutowedde tussen 2318,78 EUR/maand en 3129,68 EUR/maand, afhankelijk van aanvaarding van relevante anciënniteit en werkervaring)
 • Extralegale voordelen (maaltijdcheques; fietspremie, ...)
 • Aantrekkelijke verlofregeling
 • Contract bepaalde duur (1 jaar)

Functieomschrijving

Als .NET-ontwikkelaar met een uitstekende technologische kennis van het .NET framework, C#, ASP.net MVC en een brede technische scope (XML, Web Services, SQL, HTML, etc.) sta je mee in voor de realisatie van het project “maximaal digitale producten”.
Dit project moet, op basis van aangeleverde prioriteiten, resulteren in een operationele omgeving, waarbij producten op een zo optimaal mogelijke wijze digitaal worden afgehandeld en, indien van toepassing, digitaal afgeleverd aan de burger.
Je bent een creatieve teamspeler die communicatief sterk is en kan meedenken over de uitwerking van de toepassingen. Je toont inzet, verantwoordelijkheid en deadlines/commitment naar oplevering zijn geen loze begrippen voor jou.

Aanwervingsvoorwaarden

Je beschikt over een bachelorsdiploma, ofwel een diploma van het hoger onderwijs van één cyclus of daarmee gelijkgesteld onderwijs.

Bij de kandidaatstelling dient een kopie van het gevraagde diploma te worden gevoegd (op sanctie van nietigheid).

Kandidatuurstelling

De uiterste datum voor het indienen van de kandidaturen wordt vastgesteld op 17 september 2015.

Kandidaturen (CV + kopie diploma) kunnen ingediend worden via personeelsdienst.selecties@aalst.be of via het team Selectie en loopbaanontwikkeling, Keizersplein 21 te 9300 Aalst. Ook de uitgebreide functiebeschrijving kan hier opgevraagd worden.

Selectieprocedure

De selectieprocedure bestaat uit een gestructureerd interview dat kan aangevuld worden met een voorbereidende opdracht en zal plaatsvinden op 25 september 2015.

Voor meer info: functiebeschrijving

te contacteren dienstPersoneel - Selecties
Keizersplein 21, 9300 Aalst zoek deze straat op het stadsplan
tel. 053 72 32 50
personeelsdienst.selecties@aalst.be

OPGELET! Correspondentieadres is Grote Markt 3, 9300 Aalst

Openingsuren:
maandag, dinsdag en donderdag: van 8.30 tot 11.30 uur en van 13.30 tot 16.30 uur
woensdag: van 8.30 tot 11.30 en van 13.30 tot 18.30 uur
vrijdag: van 8.30 tot 12 uur - 's namiddags gesloten

gesloten op zater-, zon- en feestdagen

De dienst Onthaal is doorlopend open tijdens de middag.

 8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  
 Ma 
 Di 
 Wo 
 Do 
 Vr 
 Za 
 Zo   
       open    momenteel open

 naar top van pagina dit artikel afdrukken

 laatst gewijzigd op donderdag 13 augustus 2015

Vacature teamverantwoordelijke Cultuur 
De Stad Aalst zoekt een teamverantwoordelijke Cultuur.

Arbeidsvoorwaarden

 • Weddeschaal: A1a-A2a (brutowedde tussen 2928,63 EUR/maand en 4852,74 EUR/maand, afhankelijk van aanvaarding van relevante anciënniteit en werkervaring)
 • Extralegale voordelen (maaltijdcheques; gratis hospitalisatieverzekering; fietspremie, ...)
 • Aantrekkelijke verlofregeling
 • Statutair

Functieomschrijving

De teamverantwoordelijke heeft de leiding over de werking van het team, het geheel van activiteiten en medewerkers en geeft input naar het beleid teneinde een kwaliteitsvolle, klantgerichte dienstverlening te verzekeren en zodoende bij te dragen tot de realisatie van de doelstellingen van de dienst, de cluster en de stad.

De teamverantwoordelijke verdiept zich ook inhoudelijk in complexe dossiers en fungeert bij diverse cultuur gerelateerde projecten als projectverantwoordelijke. De teamverantwoordelijke is in staat een visie te poneren op het vlak van diverse cultuurbeleidsaspecten of eventmanagement; bijvoorbeeld betrokkenheid bij participatietrajecten in wijken en buurten ter versterking van sociale cohesie, samenwerking met cultuurcentrum De Werf, visie op eigen aanbod versus particulier en verenigingsaanbod, professionele aanpak bij eventorganisatie.

Belangrijk is dat de teamverantwoordelijke de medewerkers van het team kan begeleiden en warm maken voor een veranderingstraject waarbij ze in een andere structuur, met nieuwe collega’s hun werkzaamheden dienen uit te oefenen.

Aanwervingsvoorwaarden
Je beschikt over een masterdiploma, ofwel een diploma van het hoger onderwijs van twee cycli of daarmee gelijkgesteld onderwijs.

Bij de kandidaatstelling dient een kopie van het gevraagde diploma te worden gevoegd (op sanctie van nietigheid).

Kandidatuurstelling

De uiterste datum voor het indienen van de kandidaturen wordt vastgesteld op 9 september 2015.

De volledige wervingsprocedure (voorwaarden voor deelname, selectieprocedure en timing van de selectie) en functiebeschrijving kun je aanvragen via het team Selectie en loopbaanontwikkeling, Keizersplein 21 te 9300 Aalst, op het telefoonnummer 053 72 34 69 of via e-mailadres: personeelsdienst.selecties@aalst.be.  
 
Selectieprocedure


De selectieprocedure bestaat uit 3 onderdelen:

 1. Schriftelijk gedeelte: 17 september 2015
 2. Assessment: tussen 12 en 30 oktober 2015
 3. Mondeling gedeelte: 12 november 2015

Elk gedeelte is eliminerend.

Voor meer info: aanwervingsvoorwaarden, functiebeschrijving

te contacteren dienstPersoneel - Selecties
Keizersplein 21, 9300 Aalst zoek deze straat op het stadsplan
tel. 053 72 32 50
personeelsdienst.selecties@aalst.be

OPGELET! Correspondentieadres is Grote Markt 3, 9300 Aalst

Openingsuren:
maandag, dinsdag en donderdag: van 8.30 tot 11.30 uur en van 13.30 tot 16.30 uur
woensdag: van 8.30 tot 11.30 en van 13.30 tot 18.30 uur
vrijdag: van 8.30 tot 12 uur - 's namiddags gesloten

gesloten op zater-, zon- en feestdagen

De dienst Onthaal is doorlopend open tijdens de middag.

 8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  
 Ma 
 Di 
 Wo 
 Do 
 Vr 
 Za 
 Zo   
       open    momenteel open

 naar top van pagina dit artikel afdrukken

 laatst gewijzigd op donderdag 20 augustus 2015

Vacature teamverantwoordelijke wonen 
De stad Aalst zoekt een teamverantwoordelijke Wonen (A1a-A2a)

Arbeidsvoorwaarden

 • Weddeschaal: A1a-A2a (brutowedde tussen 2928,63 EUR/maand en 4852,74 EUR/maand, afhankelijk van aanvaarding van relevante anciënniteit en werkervaring)
 • Extralegale voordelen (maaltijdcheques; gratis hospitalisatieverzekering; fietspremie, ...)
 • Aantrekkelijke verlofregeling
 • Statutair

Functieomschrijving

De teamverantwoordelijke Wonen geeft leiding aan het team Wonen dat o.a. zorgt voor:

 • Het ontwikkelen van het woonbeleid en het uitvoeren van de regierol inzake sociaal, betaalbaar en kwaliteitsvol wonen
 • Het beheer van 300 sociale woningen, 50 SVK woningen, 2 woonwagenterreinen en 4 doorstroomwoningen
 • Een laagdrempelig woonloket voor de burger (premies en woonadvies)
 • Het bewaken van de woonkwaliteit en leegstand volgens Vlaamse Wooncode en Grond en Pandendecreet
 • Innovatie stimuleren rond levenslang thuis wonen
 • Ondersteuning voor huurder en verhuurder in de private huurmarkt

Aanwervingsvoorwaarden
 
Je beschikt over een masterdiploma, ofwel een diploma van het hoger onderwijs van twee cycli of daarmee gelijkgesteld onderwijs.

Bij de kandidaatstelling dient een kopie van het gevraagde diploma te worden gevoegd (op sanctie van nietigheid).

Kandidatuurstelling

De volledige wervingsprocedure (voorwaarden voor deelname, selectieprocedure en timing van de selectie) en functiebeschrijving kun je aanvragen via het team Selectie en loopbaanontwikkeling, Keizersplein 21 te 9300 Aalst, op het telefoonnummer 053 72 34 69 of via e-mailadres: personeelsdienst.selecties@aalst.be.  


Selectieprocedure

Uiterste datum indienen kandidatuur: 15 september 2015

 1. Thuisopdracht: Wordt verstuurd op 23 september 2015, moet ingediend worden uiterlijk 1 oktober 2015, 23.59 uur
 2. Assessment: tussen 19 en 30 oktober 2015
 3. Mondeling gedeelte: 10 november 2015

Elk gedeelte is eliminerend.


Voor meer info: selectieprocedure, functiebeschrijving, enz

te contacteren dienstPersoneel - Selecties
Keizersplein 21, 9300 Aalst zoek deze straat op het stadsplan
tel. 053 72 32 50
personeelsdienst.selecties@aalst.be

OPGELET! Correspondentieadres is Grote Markt 3, 9300 Aalst

Openingsuren:
maandag, dinsdag en donderdag: van 8.30 tot 11.30 uur en van 13.30 tot 16.30 uur
woensdag: van 8.30 tot 11.30 en van 13.30 tot 18.30 uur
vrijdag: van 8.30 tot 12 uur - 's namiddags gesloten

gesloten op zater-, zon- en feestdagen

De dienst Onthaal is doorlopend open tijdens de middag.

 8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  
 Ma 
 Di 
 Wo 
 Do 
 Vr 
 Za 
 Zo   
       open    momenteel open

 naar top van pagina dit artikel afdrukken

 laatst gewijzigd op vrijdag 7 augustus 2015

te contacteren dienstPersoneel - Selecties
Keizersplein 21, 9300 Aalst zoek deze straat op het stadsplan
tel. 053 73 21 75
personeelsdienst.selecties@aalst.be

OPGELET! Correspondentieadres is Grote Markt 3, 9300 Aalst

Openingsuren:
maandag, dinsdag en donderdag: van 8.30 tot 11.30 uur en van 13.30 tot 16.30 uur
woensdag: van 8.30 tot 11.30 en van 13.30 tot 18.30 uur
vrijdag: van 8.30 tot 12 uur - 's namiddags gesloten

gesloten op zater-, zon- en feestdagen

De dienst Onthaal is doorlopend open tijdens de middag.

 8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  
 Ma 
 Di 
 Wo 
 Do 
 Vr 
 Za 
 Zo   
       open    momenteel open