home-pagina
Grote Markt 3 9300 Aalst   
info@aalst.be   
053 77 9300     
foto Thuis in de stad

Tekst onleesbaar?


vacatures bij de stad

 
 
Is er een vacature bij de stad? Dan vind je dat in deze rubriek! Volg ook zeker de stad Aalst op LinkedIn en blijf zo op de hoogte van de vacatures!

Linkedin

Spontaan solliciteren kan ook steeds met het formulier kandidatuurstelling naar de dienst Personeel (e-mail: personeelsdienst.selecties@aalst.be)

Kijk ook eens naar de vacatures bij het OCMW: vacatures OCMW.

 

 

Vacature bestuurssecretaris Ruimtelijke ordening 
De Stad Aalst zoekt een bestuurssecretaris Ruimtelijke ordening

Arbeidsvoorwaarden 

- Weddeschaal: A1a-A2a (brutowedde tussen 2928,63 EUR/maand en 4852,74 EUR/maand, afhankelijk van aanvaarding van relevante anciënniteit en werkervaring) 
- Extralegale voordelen (maaltijdcheques; gratis hospitalisatieverzekering; fietspremie ...)
- Aantrekkelijke verlofregeling
- Contract bepaalde duur (mét aanleg van een wervingsreserve: reële kans op een statutaire betrekking)

Functieomschrijving

De bestuurssecretaris staat in voor de juridische ondersteuning van de dienst Ruimtelijke ordening met een focus op een gestructureerd en uniform handhavingsbeleid zoals bepaald door het bestuur teneinde bij te dragen tot de uitvoering van het gemeentelijke stedenbouwkundige beleid.

Aanwervingsvoorwaarden
Je beschikt over een masterdiploma, ofwel een diploma van het hoger onderwijs van 2 cycli dat gelijkgesteld is met universitair onderwijs.

Bij de kandidaatstelling dient een kopie van het gevraagde diploma te worden gevoegd (op sanctie van nietigheid).

Kandidatuurstelling
De uiterste datum voor het indienen van de kandidaturen wordt vastgesteld op
18 maart 2015.

De volledige wervingsprocedure (voorwaarden voor deelname, selectieprocedure en timing van de selectie) en functiebeschrijving kun je aanvragen via het team Selectie en loopbaanontwikkeling, Keizersplein 21 te 9300 Aalst , op het telefoonnummer 053 72 34 69 of via e-mailadres: personeelsdienst.selecties@aalst.be  

Elk gedeelte is eliminerend.

 

Voor meer info: selectieprogramma, functiebeschrijving, enz

te contacteren dienstPersoneel - Selecties
Keizersplein 21, 9300 Aalst zoek deze straat op het stadsplan
tel. 053 72 32 50
personeelsdienst.selecties@aalst.be

OPGELET! Correspondentieadres is Grote Markt 3, 9300 Aalst

Openingsuren:
maandag, dinsdag en donderdag: van 8.30 tot 11.30 uur en van 13.30 tot 16.30 uur
woensdag: van 8.30 tot 11.30 en van 13.30 tot 18.30 uur
vrijdag: van 8.30 tot 12 uur - 's namiddags gesloten

gesloten op zater-, zon- en feestdagen

De dienst Onthaal is doorlopend open tijdens de middag.

 8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  
 Ma 
 Di 
 Wo 
 Do 
 Vr 
 Za 
 Zo   
       open    momenteel open

 naar top van pagina dit artikel afdrukken

 laatst gewijzigd op woensdag 25 februari 2015

Vacature co÷rdinator kinderarmoede 
De Stad Aalst schrijft een vacature uit voor een co÷rdinator kinderarmoede. In 2014 nam de stad het initiatief om binnen het Welzijnsforum een themawerkgroep Kinderarmoede op te richten om een doelgericht beleid te kunnen voeren rond kwetsbare gezinnen met jonge kinderen, in armoede.

De belangrijkste bevindingen uit de themawerkgroep werden verwerkt in de subsidieaanvraag lokale kinderarmoedebestrijding 2014-2019, ingediend door de dienst Samenleving en integrale Veiligheid - Welzijn, de dienst Gezin en het OCMW. Het subsidiedossier werd goedgekeurd en daarom is de stad op zoek naar een coördinator kinderarmoedebeleid.

Arbeidsvoorwaarden

- Weddeschaal: A1a-A2a (brutowedde tussen 2928,63 EUR/maand en 4852,74 EUR/maand, afhankelijk van aanvaarding van relevante anciënniteit en werkervaring)
- Extralegale voordelen (maaltijdcheques; gratis hospitalisatieverzekering; fietspremie, ...)
- Aantrekkelijke verlofregeling
- Contract van bepaalde duur tot maximaal 31 december 2019

Functieomschrijving

Het doel van deze functie is:

• Binnen een projectmatig kader het thema ‘kinderarmoede’ vanuit een theoretische en praktische deskundigheid implementeren en uitbouwen om toepassingen te initiëren, te stimuleren, te bewaken en bij te dragen aan het beleid inzake het thema.
De coördinator bevindt zich op het kruispunt van welzijn en kinderen/jeugd en is onder meer verantwoordelijk om samen met de lokale welzijnsorganisaties en hun doelgroepen in te staan voor de opmaak, de uitvoering en de opvolging van een beleidsplan voor de bestrijding van kinderarmoede.

• De coördinator kinderarmoedebestrijding zal vanuit een regierol met diverse partners samenwerken en verbindingen creëren. Naast het instaan voor een nauwe samenwerking met de actoren actief in het lokale middenveld dient deze coördinator ook lokaal en bovenlokaal de spilfiguur te zijn tussen de diverse betrokken diensten van de stad en het OCMW. Een belangrijke opdracht zal erin bestaan de verschillende visies en doelstellingen op elkaar af te stemmen binnen hetzelfde verhaal zodat de beschikbare middelen efficiënt en effectief ingezet worden.

• Deze coördinator zal tevens de intermediaire rol opnemen door minstens actief te participeren in relevante aanleunende projecten en acties. Deze persoon zal o.m. trekker zijn van de werkgroep kinderarmoede van het Welzijnsforum, participeren in relevante werkgroepen van het Lokaal Overleg Kinderopvang, deelnemen aan de stuur- of werkgroep van de conceptstudie Rijkswachtkazerne…. Deze persoon dient m.a.w. de horizontale (binnen alle stadsdiensten en OCMW) en verticale (lokaal, Vlaams en Europees) integratie m.b.t. het thema kinderarmoede binnen de stad te verwezenlijken.


Aanwervingsvoorwaarden
Je beschikt over een masterdiploma, ofwel een diploma van het hoger onderwijs van 2 cycli dat gelijkgesteld is met universitair onderwijs.

Bij de kandidaatstelling dient een kopie van het gevraagde diploma te worden gevoegd (op sanctie van nietigheid).

Kandidatuurstelling

De uiterste datum voor het indienen van de kandidaturen wordt vastgesteld op
woensdag 11 maart 2015.

De volledige functiebeschrijving kun je aanvragen via het team Selectie en loopbaanontwikkeling, Keizersplein 21 te 9300 Aalst, op het telefoonnummer 053 72 34 69 of via e-mailadres: personeelsdienst.selecties@aalst.be.  

Selectieprocedure

De selectieprocedure bestaat uit een gestructureerd interview, dat zal plaatsvinden op
woensdag 18 maart 2015.

te contacteren dienstPersoneel - Selecties
Keizersplein 21, 9300 Aalst zoek deze straat op het stadsplan
tel. 053 72 32 50
personeelsdienst.selecties@aalst.be

OPGELET! Correspondentieadres is Grote Markt 3, 9300 Aalst

Openingsuren:
maandag, dinsdag en donderdag: van 8.30 tot 11.30 uur en van 13.30 tot 16.30 uur
woensdag: van 8.30 tot 11.30 en van 13.30 tot 18.30 uur
vrijdag: van 8.30 tot 12 uur - 's namiddags gesloten

gesloten op zater-, zon- en feestdagen

De dienst Onthaal is doorlopend open tijdens de middag.

 8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  
 Ma 
 Di 
 Wo 
 Do 
 Vr 
 Za 
 Zo   
       open    momenteel open

 naar top van pagina dit artikel afdrukken

 laatst gewijzigd op woensdag 25 februari 2015

Vacature ingenieur technieken 
Stad Aalst zoekt een ingenieur technieken voor de cluster Facility, dienst Gebouwen en technieken.

Arbeidsvoorwaarden

  • weddeschaal: A1a-A2a (brutowedde tussen 2928,63 EUR/maand en 4852,01 EUR/maand, afhankelijk van aanvaarding van relevante anciënniteit en werkervaring)
  • extralegale voordelen (maaltijdcheques, gratis hospitalisatieverzekering, fietspremie...)
  • aantrekkelijke verlofregeling 
  • statutair/contractueel

Functieomschrijving
De ingenieur technieken is de technische expert van de stad op het vlak van HVAC, energiebeheer en REG. Daarnaast is hij/zij verantwoordelijke voor het leiden van technische projecten en de daarmee verbonden werfopvolging. Zo werkt hij/zij aan de verduurzaming van het stadspatrimonium in het kader van de Burgemeestersconvenant.

Aanwervingsvoorwaarden
Je beschikt over: 
een diploma industrieel ingenieur
Bij de kandidaatstelling dient een kopie van het gevraagde diploma te worden gevoegd (op sanctie van nietigheid).

Kandidatuurstelling
De uiterste datum voor het indienen van de kandidaturen wordt vastgesteld op
4 maart 2015.
De volledige wervingsprocedure (functiebeschrijving, voorwaarden voor deelname, selectieprocedure en timing van de selectie) kun je aanvragen via: team Selectie en loopbaanontwikkeling, Keizersplein 21 te 9300 Aalst, op het telefoonnummer 053 72 34 69 of via e-mail: personeelsdienst.selecties@aalst.be.

Selectieprocedure

1. Schriftelijk gedeelte: 19 maart 2015
2. Mondeling gedeelte: 3 april 2015

Elk gedeelte is eliminerend.

Voor meer info: selectieprocedure, functiebeschrijving, enz

te contacteren dienstPersoneel - Selecties
Keizersplein 21, 9300 Aalst zoek deze straat op het stadsplan
tel. 053 72 32 50
personeelsdienst.selecties@aalst.be

OPGELET! Correspondentieadres is Grote Markt 3, 9300 Aalst

Openingsuren:
maandag, dinsdag en donderdag: van 8.30 tot 11.30 uur en van 13.30 tot 16.30 uur
woensdag: van 8.30 tot 11.30 en van 13.30 tot 18.30 uur
vrijdag: van 8.30 tot 12 uur - 's namiddags gesloten

gesloten op zater-, zon- en feestdagen

De dienst Onthaal is doorlopend open tijdens de middag.

 8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  
 Ma 
 Di 
 Wo 
 Do 
 Vr 
 Za 
 Zo   
       open    momenteel open

 naar top van pagina dit artikel afdrukken

 laatst gewijzigd op donderdag 5 februari 2015

te contacteren dienstPersoneel - Selecties
Keizersplein 21, 9300 Aalst zoek deze straat op het stadsplan
tel. 053 73 21 75
personeelsdienst.selecties@aalst.be

OPGELET! Correspondentieadres is Grote Markt 3, 9300 Aalst

Openingsuren:
maandag, dinsdag en donderdag: van 8.30 tot 11.30 uur en van 13.30 tot 16.30 uur
woensdag: van 8.30 tot 11.30 en van 13.30 tot 18.30 uur
vrijdag: van 8.30 tot 12 uur - 's namiddags gesloten

gesloten op zater-, zon- en feestdagen

De dienst Onthaal is doorlopend open tijdens de middag.

 8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  
 Ma 
 Di 
 Wo 
 Do 
 Vr 
 Za 
 Zo   
       open    momenteel open