home-pagina
   Werf 9 - 9300 Aalst   
info@aalst.be   
053 77 9300  
A-loket . Openingsuren administratief centrum . Contact    
foto Thuis in de stad
mobiliteit: openbaar vervoer

openbaar vervoer

 

Openbaar vervoer in Aalst 

Stadslijnen en streeklijnen
Alle informatie over de beschikbare buslijnen in Aalst is terug te vinden via de website van De Lijn: www.delijn.be of via het nummer 070 220 200.

Belbus
Indien je geen gebruik kunt maken van deze lijnen, kan je een beroep doen op de belbus. Je kan de belbus reserveren op het nummer 09 211 91 91. 
Meer informatie kan je vinden via deze link

Hoeveel kost een busrit?
‘Lijn’ je vaak, minder vaak of zelden? Maakt niet uit. De Lijn heeft voor jou altijd een vervoerbewijs op maat.
Meer info over de tarieven vind je op deze link

Inwoners van Groot-Aalst reizen voordeliger
De stad Aalst sloot met De Lijn een derdebetalerovereenkomst af. Hierdoor kunnen inwoners van Groot-Aalst genieten van een tussenkomst op de kostprijs van het openbaar vervoer. Meer info hierover vind je in volgend artikel.


Lees ook

 naar top van pagina dit artikel afdrukken

 laatst gewijzigd op donderdag 23 februari 2017

Rij goedkoper met de bus 
Stad Aalst komt tussen in de aankoop van een busabonnement. Bovendien betaalt ze ook het verschil tussen het normale lijnkaarttarief en de verlaagde prijs van een meerrittenkaart, zodat een rit nog slechts 1 EUR kost.

Als inwoner van Aalst reis je goedkoper met De Lijn. De stad draagt immers, als derde betaler, bij in de verplaatsingskosten van zowel de vaste als van de meer occasionele gebruiker. Met dit derdebetalersysteem doet de stad een inspanning om het openbaar vervoer te stimuleren en daarmee dus ook het autoverkeer te verminderen. Want minder autoverplaatsingen betekent ook minder verreden kilometers en bijgevolg ook minder CO2 uitstoot.

Geld gespaard
Wie met een Buzzy Pazz reist, betaalt daarvoor maar 50%, dat is de helft minder! De tussenkomst in Omni Pas abonnementen bedraagt 40% en is beperkt tot abonnementen met een minimum looptijd van 3 maanden. Daarnaast bestaan er ook nog gunsttarieven voor ondermeer werkzoekenden. Ook voor de niet-abonnees is het busreizen voordelig. Met een Gemeentekaart kan je, binnen de grenzen van Groot-Aalst, reizen aan een tarief van 1 EUR per rit.

Niets dan voordelen
Kiezen voor de bus levert heel wat voordelen op. Je verliest geen tijd met het zoeken naar een parkeerplaats en je hoeft je niet te haasten omdat je parkeertijd verloopt. Bovendien help je mee het mobiliteitsprobleem aan te pakken. 

Waar?
Gemeentekaarten en abonnementen met tussenkomst van Stad Aalst kan je aankopen in de Lijnwinkel aan het busstation in de Dokter André Sierensstraat 4, 9300 Aalst.

Tip
Een biljet of lijnkaart koop je het beste in voorverkoop. Zo bespaar je minstens 20% ten opzichte van een aankoop van een ticket op de bus zelf.

Voor informatie over de dienstregelingen, reiswegen, tarieven en voorverkooppunten kan je terecht op het infonummer van De Lijn, tel. 070 22 02 00, of op de website www.delijn.be.
Folders en inlichtingen kan je verkrijgen in de Lijnwinkel.

Lees ook

 naar top van pagina dit artikel afdrukken

 laatst gewijzigd op donderdag 23 februari 2017