home-pagina
   Werf 9 - 9300 Aalst   
info@aalst.be   
053 77 9300  
A-loket . Openingsuren administratief centrum . Contact    
foto Thuis in de stad
college van burgemeester en schepenen: samenstelling

 • samenstelling

Ilse Uyttersprot
adres
Kaalbergstraat 8
9310 MOORSEL-AALST
tel. kabinet
053 72 31 13
e-mail kabinet
schepenuyttersprot@aalst.be
e-mail kabinet persoonlijk
ilse.uyttersprot@aalst.be
website
http://www.ilse-uyttersprot.be

geboren
te Dendermonde op woensdag 10 mei 1967

zitdag
woensdag van 17 tot 19 uur na afspraak

beroep
 • juriste
politieke loopbaan
 • gemeenteraadslid van de stad Aalst (2 januari 1989 - 31 december 2000)

 • provincieraadslid

 • burgemeester van de stad Aalst bevoegd voor Politie, Brandweer, Algemene Administratie en Co÷rdinatie, Dienstverlening, Stadspromotie en Feesten, Informatie, Communicatie en Informatica (1 januari 2007 - 31 december 2012)

 • lid van de Belgische kamer van Volksvertegenwoordigers (28 juni 2007 - 12 juni 2010)

  • Vast lid van de Commissie belast met de problemen inzake Handels- en Economisch Recht

  • Plaatsvervanger in de Commissie voor de Binnenlandse Zaken, de Algemene Zaken en het Openbaar Ambt

  • Plaatsvervanger in de Commissie voor het Bedrijfsleven, het Wetenschapsbeleid, het Onderwijs, de Nationale wetenschappelijke en culturele instellingen, de Middenstand en de Landbouw

  • Plaatsvervanger in de Bijzondere Commissie voor het Reglement en voor de Hervorming van de Parlementaire Werkzaamheden

 • schepen van Sport, cultuur, evenementen, vrije tijd en facility van de stad Aalst (2 januari 2013 - )
Ilse Uyttersprot is momenteel lid van
 • College van burgemeester en schepenen als 1e schepen
  (Samenstelling gemeenteraad)
 • vzw ERSV Oost-Vlaanderen (Erkend Regionaal Samenwerkingsverbond) - Algemene Vergadering als vertegenwoordiger
  (VZW's)
 • vzw Koninklijk Ballet van Vlaanderen - Raad van Bestuur als vertegenwoordiger
  (VZW's)
 • vzw Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG) - Raad van Bestuur als vertegenwoordiger
  (VZW's)
 • Sociale HuisvestingsMaatschappij Denderstreek - Raad van Bestuur als vertegenwoordiger
  (Rechtspersonen)
 • Verenigde Commissies als 1e schepen
  (Gemeenteraadscommissies)
 • Afdeling Fractievoorzitters en -ondervoorzitters als 1e schepen
  (Andere adviesorganen i.v.m. de gemeenteraad)
 • SportAG - Raad van Bestuur als vertegenwoordiger
  (Autonome Gemeentebedrijven)
 • vzw Documentatiecentrum en Archief voor Daensisme en Hedendaagse Geschiedenis van de Denderstreek (D.A.D.D.) - Raad van Bestuur als vertegenwoordiger
  (VZW's)
 • vzw Beschuttende Werkplaatsen - Raad van Bestuur als vertegenwoordiger
  (VZW's)
 • SOLvA - Raad van Bestuur als vertegenwoordiger
  (Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en intercommunale)
 • Algemene vergadering ASZ als lid met beraadslagende stem
  (ASZ)
 • T.M.V.W. (Farys) - DirectiecomitÚ als vertegenwoordiger stad Aalst
  (Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en intercommunale)
 • Sportraad Aalst - Raad van Bestuur als waarnemer
  (Raden voor Cultuurbeleid)
 • Welzijnsforum als niet-stemgerechtigd lid
  (Adviesraden)
Partijhistoriek
 • CD&V

Historiek
 • Afdeling belast met de werkzaamheden van de begrotingscommissie - Politiezone Aalst vanaf 24/04/2007 tot 31/12/2012
 • Afdeling Fractievoorzitters en -ondervoorzitters vanaf 02/01/2007 tot 02/01/2013
 • Afdeling Fractievoorzitters en -ondervoorzitters vanaf 29/01/2013
 • Algemene vergadering ASZ
 • College van burgemeester en schepenen vanaf 01/01/2007
 • Commissie Middenstand, Landbouw en Regionale Economie vanaf 29/06/1999 tot 31/12/2000
 • Commissie Burgerlijke Stand, Registratie Bevolking, Senioren en Volksgezondheid vanaf 29/06/1999 tot 31/12/2000
 • Commissie Onderwijs, Cultuur en Toerisme vanaf 31/01/1995 tot 28/06/1999
 • Commissie Public Relations en Organisatie vanaf 31/01/1995 tot 31/12/2000
 • Commissie Verkeer vanaf 31/01/1995 tot 31/12/2000
 • Gemeenteraad vanaf 01/01/1995 tot 31/12/2000
 • Gemeenteraad vanaf 01/01/1995 tot 31/12/2000
 • Gemeenteraad vanaf 01/01/1995 tot 31/12/2000
 • Gemeenteraad vanaf 01/01/1995 tot 31/12/2000
 • ILvA vanaf 30/01/2007 tot 02/01/2013
 • Indra vanaf 17/02/2009 tot 26/02/2013
 • Intergem vanaf 22/03/2007 tot 03/09/2007
 • Jobpunt Vlaanderen vanaf 30/11/2010 tot 26/02/2013
 • Overleg stad/Centraal Kerkbestuur vanaf 01/01/2007 tot 31/12/2012
 • Raad van Bestuur ASZ tot 31/12/2006
 • Sociaal Huis Aalst vanaf 29/05/2007 tot 26/02/2013
 • Sociale HuisvestingsMaatschappij Denderstreek vanaf 27/02/2013
 • SOLvA vanaf 29/01/2013
 • SportAG vanaf 27/02/2013
 • Sportraad Aalst vanaf 19/04/2013
 • T.M.V.W. (Farys) vanaf 27/02/2013
 • Verenigde Commissies vanaf 02/01/2007
 • vzw Beschuttende Werkplaatsen vanaf 27/02/2013
 • vzw Documentatiecentrum en Archief voor Daensisme en Hedendaagse Geschiedenis van de Denderstreek (D.A.D.D.) vanaf 17/09/2007
 • vzw ERSV Oost-Vlaanderen (Erkend Regionaal Samenwerkingsverbond) vanaf 27/02/2013
 • vzw Koninklijk Ballet van Vlaanderen vanaf 27/02/2013
 • vzw Oost-Vlaamse Politieacademie (OPAC) vanaf 29/05/2007 tot 26/02/2013
 • vzw Provinciale Brandweerschool Oost-Vlaanderen vanaf 29/05/2007 tot 26/02/2013
 • vzw Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG) vanaf 27/03/2007 tot 26/02/2013
 • Welzijnsforum vanaf 18/12/2013